Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Dinsel Bilgi Nedir? Dinsel Bilgi Hakkında Kısaca Bilgi

Dinsel Bilgi Terimi Hakkında Bilgiler

Dinsel BilgiFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Dinsel Bilgi:
Özne (sübje) ile nesne (obje) arasındaki ilişkinin inanç, Tanrı, kutsal kitap ve din çerçevesinde kurulduğu bilgi, dinsel bilgidir.

 

Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

box Zulmet: Arapça, karanlık demektir. Madde, maddi âlem. Allah'ın nurundan nasibi olmamak, mahrum kalmak. devam et

box Tüketim: Mal ve hizmetlerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kullanılmasıdır. Tüketim, bireylerin gelir düzeyi ile doğru orantılı fiyatlarla ters orantılıdır. G devam et

box Yanlışlanabilirlik İlkesi: Popper'in yanlışlanabilirlik ilkesi basit bir mantıksal çıkarıma dayanır. Bir önermeyi deneylerle doğrulayamayız. Bunun için sonsuz sayıda deney yapma devam et

box Tipik: Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik, çok özgün olan. devam et

box Tinselcilik (Spiritüalizm): Var olan her şeyin tinsel olduğunu savunan görüş. devam et

box Mutçu görüş (eudaimonizm): Hayatın anlamını mutlulukta bulan farklı ahlak öğretilerine verilen ad. devam et

box Transfer: Önceki öğrenilenlerin yeni öğrenmeleri etkilemesine transfer denir. devam et

box Tekçilik (Monizm): Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi kabul eden öğreti. devam et