Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Çekirdek Reaksiyonu Nedir? Çekirdek Reaksiyonu Hakkında Kısaca Bilgi

Çekirdek Reaksiyonu Terimi Hakkında Bilgiler

Çekirdek ReaksiyonuKimya Terimi Olarak Çekirdek Reaksiyonu:
Bir atomun çekirdeğinde meydana gelen değişmeler, Radyoaktif veya nükleer reaksiyonlar olarak da bilinir.

 

Benzer Kimya Terimleri:

box İzotop: Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı ya da bir başka değişle atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlar. devam et

box Asidik Tamponlar: Bir zayıf asit ile tuzunun karışımından oluşan çözeltilere asidik tampon çözeltileri denir. devam et

box Işıma: Bir maddenin, elektromanyetik dalgalar veya tanecikler hâlinde çevreye enerji yayması. devam et

box İletken: Isı ve elektrik akımını ileten madde. devam et

box Disübstitüe benzen: Benzen halkasına iki grubun bağlanmasıyla oluşan moleküllerin genel adı. devam et

box Katot ışın tüpü: Uçlarında metal elektrot bulunan ve içerisine düşük basınçta gaz konulup elektronlara elektriksel gerilim uygulanmasıyla gaz örneğinin ışık yaymasını devam et

box Elektromanyetik: Birbirine dik manyetik ve elektrik alan bileşenleri bulunan dalga veya ışıma. devam et

box Periyodik Cetvel: Artan atom numarasına göre sıralandığında benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip elementlerin dikey sıralar oluşturacak şekilde sıralanmış hâli devam et