Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Adipoz Nedir? Adipoz Hakkında Kısaca Bilgi

Adipoz Terimi Hakkında Bilgiler

AdipozBiyoloji Terimi Olarak Adipoz:
Yağın depolandığı doku ya da yağ.

 

Benzer Biyoloji Terimleri:

box Pürin: Nükleik asitlerdeki azotlu bazların iki tipinden birisi. Pürinlerin her biri -adenin ve guanin- özgül pirimidinlerle eşleşir. devam et

box Çizgili Kas: Silindir şeklinde uzun hücrelerden oluşur. Çok çekirdeklidir ve hücre zarının altında yer alır. İstemli kaslardır. Hareketi hızlı, kısa sürelidir ve ç devam et

box Disakkaritler: Hidrolizle iki monosakkarit meydana getiren sukroz, laktoz ve maltoz gibi şekerler. devam et

box Ekoton: 1. Farklı ekosistemlerin kesişme bölgeleridir. Farklı bölgelerin özelliklerinin hepsini taşıdıkları için tür çeşitliliği çok fazladır. 2. Komşu bio devam et

box Zona Pellusida: Memelilerde yumurta ovaryumdan salındığında onun etrafını saran jelimsi madde. devam et

box Nitrat İndirgenmesi: Nitratın amonyağa indirgenme işlemi. devam et

box Fotosentetik Ototroflar: Güneş ışığı kullanarak fotosentezle besin yapan canlılardır. Bakterilerin bazıları, mavi- yeşil algler, su yosunları, öglena gibi bazı protistalar ve devam et

box Serkus: Bazı canlı gruplarında, vücudun sonunda görülen ve çeşitli şekillerde olabilen, kuyruk benzeri uzantı. devam et