Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Ağız:1. Bir ülkede dilin, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği. 2. Bir dilin veya b devam

terimler Ahenk:Uyum devam

terimler Alfabe:1- Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş, belli sayıda harfin bütünü, yaz devam

terimler Alıcı:Göndericinin iletisini alan kişi ya da kurum. devam

terimler Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi:Dilin alıcıyı istenen davranışa yönlendirmesi. devam

terimler Alışılmamış Bağdaştırma:Sözcüklerin bir araya gelip daha önce kullanılmamış anlamların ortaya çıkması. devam

terimler Alışılmış Bağdaştırma:Dilde yaygın olan ve kullanımında yadırganmayan bağdaştırma. devam

terimler Ana Dil:1. Bugün ses yapısı, şekil yapısı ve anlam bakımından birbirinden az çok farklılaşmış bulunan dil devam

terimler Ana Dili:1. Tanım: İnsanın doğup büyüdüğü aile ve soyca bağlı bulunduğu toplum çevresinden öğrendiği, bili devam

terimler Ana Fikir:Bir yazının temeli olan, anlatılmak istenen asıl düşünce. devam

terimler Anı (Hatıra):Yaşanmış olayları duyurmak için yazılan yazı türüne anı denir. Yazarın kendi başından geçen ya da devam

terimler Anlam Daralması:Sözcükler, anlamda daralma ya da genişleme yoluyla başka bir anlama geçerek yan anlamlar kazanabil devam

terimler Anlam Değişmesi:Bir kelimenin gösterdiği anlamdan az veya çok uzaklaşarak yeni bir anlam kazanması olayı: EAT. usl devam

terimler Anlam Genişlemesi:Bir varlığın bir türünü ya da tekini anlatan, kullanım alanları dar olan şeyleri gösteren sözcükle devam

terimler Anlam Kayması:Sözcüğün eskiden yansıttığı kavramdan bütünüyle farklı, yeni bir kavramı karşılar duruma gelmesine devam

terimler Anlamca Kaynaşmış (Deyimleşmiş) Birleşik Fiil:Birleşik fiillerin kalıplaşma yoluyla anlam değiştirerek deyimleşmiş olan türleri de vardır: bel b devam

terimler Anlamına Göre Cümleler:Cümleler anlamlarına göre beşe ayrılır: olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, ünlem cümlesi, devam

terimler Ara Cümle:1. Bir cümlede açıklama, istek vb. amaçlarla cümle yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadan ik devam

terimler Ara Söz:Bir cümlede iki kısa çizgi ya da iki virgül arasında yazılan ve kendisinden önceki öge hakkında aç devam

terimler Argo:1- Genel dilin sözcüklerine yan anlamlar kazandırarak genel dilden ayrılan, bir meslek ya da toplu devam

terimler Aruz Ölçüsü:Arap dilinde doğmuş ve Divan Edebiyatı ile şiirimize girmiş olan ve mısralarındaki hecelerin uzunl devam

terimler Asıl anlam:Bir kelimenin karşıladığı ilk kavram, ana kavram: ayak kelimesinin asıl anlamı "insan ve hayvanda devam

terimler Asıl Sayı Sıfatı:Varlıkların sayısını kesin olarak bildiren sıfat. Sıfat "bir, iki, üç" gibi asıl sayılardan oluşur devam

terimler Asıl Ünlem:Her zaman ünlem özelliği gösteren ünlemler. devam

terimler Aşınma:Ünlüyle biten bir sözcüğün ve ünlüyle başlayan bir sözcüğün birleşmesi sırasında oluşan ses düşmes devam

terimler Atasözleri:Uzun deneyimler ve gözlemler sonucu oluşmuş, yol gösterici, genel kural biçiminde kalıplaşan, topl devam

terimler Atasözü:1. Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş, halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz. devam

DİĞER SAYFALAR:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 594

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın