Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Muvakkat Nedir? Muvakkat Hakkında Kısaca Bilgi

Muvakkat Terimi Hakkında Bilgiler

MuvakkatHukuk Terimi Olarak Muvakkat:
geçici; süreksiz

 

Benzer Hukuk Terimleri:

box Yıkıcı ve bölücü faaliyet: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeyi, temel hak ve hürriyetleri yok etme devam et

box Mütevellit: doğan; ileri gelen devam et

box Arâzi-i selîha: Çıplak arazi devam et

box Akd-i Muvazaa: Karşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme devam et

box Ceza Fişi: Kesinleşen kararların türü ve miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlemek üzere düzenlenen ve adli sicile sevk edilen evrak. devam et

box Mübayaa: satın alma devam et

box Matbu: Basılı; basılmış devam et

box Ceza Hukuku: Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı. devam et