Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Doymamış Çözelti:Belirli bir sıcaklıkta doymuş halden daha az çözücü içeren çözelti. devam

terimler Doymamış hidrokarbon:Molekülde ikili ya da üçlü karbon-karbon bağı bulunduran karbon ve hidrojenden oluşmuş bileşik. devam

terimler Doymuş Çözelti:Belirli bir sıcaklıkta çözücüsünün çözebileceği kadar çözünen bulunduran çözelti. devam

terimler Doymuş hidrokarbon:Karbon atomları arasında tekli bağ bulunduran karbon ve hidrojenden oluşmuş bileşik. devam

terimler Dublet:1-Atomların bileşik oluştururken elektron alarak ya da vererek en dış enerji seviyelerindeki topla devam

terimler Dublet Kuralı:Helyumun tek katmanı vardır ve elektron(e-) sayısı 2'dir. Diğer tüm soy gazların son katmanında 8 devam

terimler Ebülyoskopi:Kaynama sıcaklığı yükselmesinden yararlanılarak mol kütlesi belirleme yöntemi. devam

terimler Efüzyon:Gaz moleküllerinin küçük bir delik aracılığıyla bir kaptan, daha düşük basınçlı ortama yayılması. devam

terimler Ekolojik:Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte ince devam

terimler Ekstraksiyon:Katı veya sıvı bir karışımın eklenen çözücü yardımıyla karıştığı diğer katı ve sıvıdan ayrılması i devam

terimler Ekzotermik Tepkime:Isı vererek gerçekleşen tepkime. devam

terimler Ekzotermik Reaksiyonlar:Dışarıya ısı vererek gerçekleşen reaksiyonlardır. devam

terimler Elektriksel iletkenlik:Elektrik yüklerinin madde içinde iletilmesi. devam

terimler Elektrofil:Elektron eksikliği olan iyon ya da moleküller. devam

terimler Elektrokaplama:Elektroliz yöntemi ile bir cismin üzerine metal kaplanması. devam

terimler Elektrokimya:Kimyasal reaksiyonları kullanarak elektrik enerjisi elde etme, elektrik enerjisini kullanarak kimy devam

terimler Elektrokimyasal Hücre:Bir elektrolit içine daldırılmış iki elektrottan oluşmuş sistem. devam

terimler Elektrolit:Sulu çözeltisi elektrik akımını ileten madde. devam

terimler Elektrolit Çözelti:Elektrik akımını ileten çözelti. devam

terimler Elektrolit Olmayan Çözelti:Elektrik akımını iletmeyen çözelti. devam

terimler Elektroliz:1-Bir maddenin sıvılaştırılmış halinde ya da elektrolit çözeltisinde, elektrik akımı yardımı ile k devam

terimler Elektromanyetik:Birbirine dik manyetik ve elektrik alan bileşenleri bulunan dalga veya ışıma. devam

terimler Elektromanyetik Spektrum:Elementler katı yada gaz halinde iken dışarıdan yeterli miktarda alınarak, belli dalga boylarında devam

terimler Elektron:Çekirdeğin etrafındaki ihtimali orbitallerde hareket ettiğine inanılan 1/1840 akb'lik bir kütleye devam

terimler Elektron Dağılımı:Elementlerin atomlarında bulunan elektronların, atomik orbitallerine düzenli bir şekilde yerleşimi devam

terimler Elektron İlgisi:Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron alarak -1 yüklü iyon haline geçerken dışarı verdiği ene devam

terimler Elektron İlgisi:Nötr bir atoma (gaz fazında) bir elektron eklenmesiyle meydana gelen ısı değişimi. Bir atomun elek devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 799

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın