Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Mütemadiyen:Devamli olarak devam

terimler Mütemâyil:eğilimli; taraflı görünen devam

terimler Mütemeddin:Medeni, görgülü, terakki etmiş, şehirleşmiş olan, bedeviliği, göçebeliği bırakıp medenileşmiş olan devam

terimler Mütemekkin:Yerleşen, ikamet eden, sakin olan devam

terimler Mütemerrid:temerrüde düşen (kimse); yapması gereken bir şeyi yapmamakta direnen devam

terimler Mütemmim Cüz:Bir bütünün vazgeçilmez parçası, tamamlayıcı parça; mahalli örf ve adete göre, bir nesnenin esaslı devam

terimler Mütenakıs:çelişik devam

terimler Mütenasip:uygun; denk devam

terimler Müterâfik:beraber bulunan; karışık; birlikte devam

terimler Müterettib:sıralanmış; ait olan; .....üstüne düşen; gereken; meydana gelen; dolayı; devam

terimler Mütesarlülfesat:çabuk bozulan devam

terimler Müteselsil:Birbirini izleyen, zincirleme, dayanışmalı, ardı ardına. devam

terimler Müteselsil Sorumluluk:Birden çok kimsenin, bir borcun veya zararın (tamamının) ödenmesinden, zincirleme o devam

terimler Mütevakkıf:bağlı devam

terimler Müteveffâ:vefat etmiş; miras bırakan devam

terimler Mütevelli:bir vakfın yönetiminin kendisine verildiği kişi; vakıf yönetim kurulu devam

terimler Mütevellit:doğan; ileri gelen devam

terimler Müttefik-un-aleyh:üzerine ittifak edilmiş; anlaşma sağlanmış devam

terimler Müttehaz:verilen; ittihaz olunan; kabul edilen; yürürlükte bulunan devam

terimler Müttehit:birleşik devam

terimler Müvekkil:1- Vekâlet veren, avukatın vekilliğini yaptığı kişi. 2- Kendisini vekil ile temsil ettiren ki devam

terimler Müvezzi:dağıtıcı devam

terimler Müzaheret:yardım; koruma devam

terimler Müzakere:Karşılıklı konuşma, tartışma. devam

terimler Müzayaka:Sıkıntı, darlık, parasızlık. devam

terimler Müzayede:artırma; açık artırma devam

terimler Müzekkere:Yargılama makamının, bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazı, istem devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın