Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Nesayih:Nasihatler devam

terimler Neseben:soyla ilgili; soy bakımından devam

terimler Nesebi Gayrisahih:Yasal olmayan bir birleşme sonunda doğan çocuk devam

terimler Nesebi Sahih:Kanuna uygun bir evlenme sonunda doğan çocuk devam

terimler Nesep:Ana baba ile çocuklar arasındaki hukuki bağ devam

terimler Neşet Etmek:doğmak; ileri gelmek; kaynaklanmak devam

terimler Netice-i talep:İddia olunan şey. devam

terimler Nevi:çeşit; tür devam

terimler Nez':sökme; kaldırma; yoketme devam

terimler Nezafet:Temizlik,paklık devam

terimler Nezaret:denetim; gözetim; bakanlık devam

terimler Nezdinde:Huzurunda, gözetiminde, yanında devam

terimler Nezetmek:kaldırmak; ayırmak; ilişiği koparmak devam

terimler Nısf:yarım; yarı; yarısı devam

terimler Nidâ:çağırma; bağırma; ünlem devam

terimler Nihai Karar:Muhakeme sonunda verilen karar devam

terimler Nikah:Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak yasal işlem. devam

terimler Nisap:derece; istenilen had; asıl; esas; yeter sayı; bir kurulun toplanabilmesi veya karar ala devam

terimler Nispi Butlan:Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuke devam

terimler Nispi Çoğunluk:Bir oylamada yarışan kişi, liste veya görüşlerden birinin, diğerlerinin ayrı ayrı elde ettiklerind devam

terimler Nispi Hak:Belirli kişilere karşı ileri sürülebilen hak. devam

terimler Nispi Muvazaa:yapılan asıl muamelenin şartlarını ya da konusunu farklı şekilde göstermeleri devam

terimler Nispi Temsil:Çoğunluk partisi dışındaki partilerin de kuvvetleri oranında üye seçmelerini sağlayan seçim biçimi devam

terimler Niyâbet:vekillik; devam

terimler Niza:ihtilaf; çekişme; uyuşmazlık devam

terimler Nizâm-nâme:tüzük devam

terimler Nizami:1- Nizâma ve düzene ait, nizâmında olan, tertipli, muntazam. 2- Kanun ve nizama uygun. devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın