Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler Nafaka:Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık devam

terimler Nafaka yükümü:bir kimsenin kanunun öngördüğü yoksulluğa düşmüş olan yakınlarına ya devam

terimler Nâfıa:bayındırlık işleri devam

terimler Nagamât:Nağmeler, ağhenkler, güzel sesler. devam

terimler Nağahani:ansızın devam

terimler Nahiye:bucak; bölge; kenar; kısım; çevre devam

terimler Nail olmak:erişmek; kavuşmak devam

terimler Naiplik:vekâlet devam

terimler Nâkız:bozma; kaldırma; devam

terimler Nakzen:bozarak devam

terimler Nakzetmek:bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek, bozmak . devam

terimler Nâm-ı müstear:takma ad; eğreti ad nasb atama; tayin etme; dikme; saplama devam

terimler Namus Davası:Namusuna dokunulan kişinin açtığı dava. Mecazi: Onur meselesi devam

terimler Namütenahi:Ucu bucağı olmayan, sonsuz devam

terimler Nâsıb:nasbeden; diken; tayin eden; atayan devam

terimler Nası ızrar:Suç olarak düzenlenen mala zarar verme fiili. devam

terimler Nâşî:neşet eden; ileri gelen; ötürü; dolayı; sebebiyle devam

terimler Nâtık:bildiren; bildirici; gösterici; söyleyen; konuşan; idrak eden; düşünen nazara almak göz devam

terimler Navlun:deniz yoluyla yapılan taşıma karşılığında ödenen ücret devam

terimler Navlun mukavelesi:deniz yoluyla eşya taşımak üzere yapılan sözleşmedir. devam

terimler Nazarı dikkat:göz önüne almak devam

terimler Nazır:Bakan, vekil. devam

terimler Neşet etmek:doğmak; ileri gelmek; kaynaklanmak devam

terimler Nebât:bitki devam

terimler Nedbe:Yara izi devam

terimler Nef'î:çıkar ile ilgili; faydacı devam

terimler Nema:büyüme; gelişme; kazanç; kâr; getiri; faiz devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2517

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın