Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

terimler Bahçekent:Sağlık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak amacıyla tasarlanmış, tarıma ayrılmış bir to devam

terimler Bakiye:Kalan. Bir alacaktan geriye kalan miktar. devam

terimler Balkon:Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru çıkmış, önü ve yanları korkulukla çevrili yer. devam

terimler Banliyö:Büyük bir kentin yakın çevresinde bulunan yerleşim birimi. devam

terimler Başvuru Fişi:Akitli veya akitsiz işlemler yaptırmak için tapu sicil müdürlüğüne sözlü olarak başvuran hak sahip devam

terimler Beyan:Üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve özellikle uyarmak amacıyla tapu kütüğündeki özel sü devam

terimler Bila:"siz, sız" şeklindeki olumsuzluk ekidir. Bila faiz: faizsiz, Bila bedel: bedelsiz gibi. devam

terimler Bilumum:Bütün, tüm, tamamı. devam

terimler Birleştirme (Tevhit):Birleştirme, tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bi devam

terimler Buster Düşme Sahası:"Seferberlik durumunda buster düşme sahasıdır" şeklinde ağırlıklı olarak İstanbul/Boğazköy bölgesi devam

terimler Bütünleyici Parça:Bir eşyayı tamamlayan ve asıl eşya zarar görmeden ondan ayrılmayan parça. devam

terimler Cebri İcra:Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili. devam

terimler Cebri İcra Satışının Tescili:Cebri icra satışı, borçlulara ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü kanalıyla sa devam

terimler Cebri Satış:Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra mü devam

terimler Cephe:Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz. devam

terimler Cins Değişikliği:Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri i devam

terimler Cins Tashihi:Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünd devam

terimler Daire:Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir. devam

terimler Damga Vergisi:488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda belirtilen tapu işlemlerinden tahsil edi devam

terimler Değişiklik:Tapu siciline başlangıçta doğru olarak yazılmış bir kaydın sonradan vuku bulan olaylar ile anlam v devam

terimler Değişiklik İşlemleri:Kadastro paftasında değişiklik yapılmasını gerektiren ayırma, birleştirme, cins değişikliği gibi t devam

terimler Derece:İpoteklerin tescil edildiği sıralama. İpoteklerin bir birine üstünlüğü tarih ve yevmiye numaraları devam

terimler Devletin Sorumluluğu:Medeni Kanunun 1007. maddesi uyarınca, tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan zararlardan kusurs devam

terimler Devre Mülk:1. Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her bir devam

terimler Devre Tatil:Mülkiyet payına bağlı olmayarak genelde turizm bölgelerinde belli tarihlerde tatil yapmak hakkıdır devam

terimler Döner Sermaye Ücreti:TKGM. Döner Sermayesi İşletmesi hesabına, tapu işlemlerinden tahsil edilen ve tutarı her yıl başın devam

terimler Dönüm:Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 metrekare. devam

DİĞER SAYFALAR:

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 392

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın