Eğitim Sitesi

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

  Arıza Süresi

  Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dışı bırakıldığı süredir.

  Aşırı Akım (Overcurrent)

  Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçirme yeteneğidir.

  Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit)

  Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.

  Aydınlatma Kullanımı

  Aydınlatma amacıyla, genellikle elektrik enerjisi kullanımıdır.

  Not 1 : Aydınlatma türlere ayrılır; ampullerle, gaz deşarjlı tüplerle (örnek; fluoresan tüpler), ark ile aydınlatma.

  Not 2 : Gazla, petrolle vs. aydınlatma türlerine de rastlanır.

  Ayırıcı

  Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.

  Ayırma (İsolation)

  Tesisatın tamamından veya belirli bir bölümünden güvenlik amacı ile, tesisatın tamamı veya bir bölümünü bütün elektrik enerjisi kaynaklarından ayrılarak beslemenin kesilmesi öngörülen çalışmadır.

  Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ)

  Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satan, Kamu üretim şirketinden bağımsız lisanslı bir şirket.

  Bağımsız Üretici

  (a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımı işini yapmayan üreticiyi,

  (b) Dikey entegreli yükümlülüklerin olmadığı ve teklif verme usulünün uygulandığı Üye Devletlerde (a) bendindeki tanıma uyan enterkonnekte sisteme bağlantı konusunda istisnai önceliğe sahip olmayabilen bir üreticiyi.

  Bağlama Hattı

  İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alış verişini sağlayan hatlardır.

  Bağlantı Gücü

  Kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu güç ve kullanma faktörü (0.60 katından az olmamak üzere) gözönüne alınarak hesaplanan güç miktarıdır.

  Bağlantı Noktası (BN)

  İletim Sistemindeki, bir Enerji Üreticisi, Doğrudan Bağlı bir Müşteri, bir İletim Hizmeti Sağlayıcısı, ya da diğer benzer Kullanıcıların Şebekelerini, Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları uyarınca iletim sistemine bağladıkları saha ya da düğüm noktası.

  Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması (BA)

  Yeni kullanıcılar tarafından, Tesis ve Teçhizatlarının İletim Sistemine Bağlanmasından önce, ana bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasıyla birlikte imzalamış olması gereken anlaşma. İletim Sistemine bağlantının sağlanmasından sonra, bu anlaşma, tarafların davranışlarında belirleyici olur.

  Bara

  Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletken çubuk.

  Baraj (Gövdesi)

  Bir düşü oluşturmak ve bir su kütlesini tutmak amacıyla kurulan rezervuar yapısıdır.

  Barajlı Santral

  Türbinler için gerekli suyun baraj gölünden verilerek jeneratörlerle elektriğe dönüştürülen hidroelektrik santral türüdür.

  Baz Yük (Based load )

  Bir zaman periyodu boyunca en düşük yük.

  Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity)

  Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.

  Baz Yük Üretim Grubu

  24 Saatlik süre boyunca normal olarak sürekli işler durumunda olacak Üretim Grubu.

  Beklenen Sağlanamayan Enerji (Expedced unserved energy)

  EUE Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenen enerjinin yıllık miktarı.

  Beklenen Yük Kaybı (Expected loss of load)

  XLOL Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenen yükün miktarı.

  Diğer Elektrik Terimleri

  1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

  Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa