Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

terimler Demir Yeri:Limanda bir teknenin demirlediği ya da bağlandığı yer, rıhtım. devam

terimler Demir Zinciri:Demiri tekneye bağlayan zincir. devam

terimler Demirin Tutması:Demirin kollarının deniz dibine saplanması ve kaymayacak şekilde sabitlenmesi. devam

terimler Demirler:Denize zincir ve halatlar vasıtasıyla atılarak gemileri ve diğer vasıtaları olduğu yerde tutan mal devam

terimler Deniz Almanağı:Bir navigatörün, gök cisimlerinden yararlanarak yerini bulabilmesi için gerek duyduğu tüm bilginin devam

terimler Deniz Demiri:Denizde ve rüzgarda hareketsiz kalan veya kalması gereken teknenin dalgalara borda vermemesi için devam

terimler Deniz Haritası:Denizcilikte kullanılan sahilleri, seyir alametlerini, derinlikleri gösteren ve özel işaretleri ol devam

terimler Deniz Mili:1852 metre. devam

terimler Denizcilik Ölçüleri:1 Deniz mili : 1852 metre - 10 Gomino - 2000 Yarda 1 Gomino : 185,2 metre 1 Kadem (fit) : devam

terimler Deplasman:Bir teknenin ihtiyacı olan malzeme ve yakıt ile dolu iken taşırdığı su miktarı. devam

terimler Derin Su:Onbeş kulaçtan daha derin olan su.  devam

terimler Dese Etmek:Halatın veya zincirin iyice gerilmesi. devam

terimler Dıraveçe Bezi:Yelkenlerle flokların ve tentelerin yakalarını sağlamlaştırmak için boydan boya dikilen ensiz bez. devam

terimler Dıraveçe Demiri:Çarmıkların basıldığında birleşmemeleri için boğatalar üzerindeki ilk basamaklara ve yukarıya doğr devam

terimler Dikişler:İki halatın çımasını birbirine eklemek veya bir halatın çımasını kendi bedeni üzerinde dikerek kas devam

terimler Dingi:Bir çifte kürekle kullanılan patalya. devam

terimler Direk:Yelkenli bir teknede ana amacı yelkenleri taşımak olan dikey çubuk. devam

terimler Direk Fistanı:Direğin güverteye girdiği veya etrafına çevrilen kuşak. devam

terimler Dirise Etmek:Denizde, rüzgârın yönünde olan bir değişikliği belirtmek için kullanılan terim. devam

terimler Doblin:Bir halatın iki çımalarından gergin olmadan tutulduğu zaman meydana gelen arasındaki sarkık kısım. devam

terimler Doblin Almak:(Vermek, Tutmak) Bir halatın iki çımasının gemide kalmak üzere bordadaki veya sahildeki bir babaya devam

terimler Donanım:Bir teknede, direği destekleyen, yelkenleri basmak, indirmek, kontrol etmek için kullanılan halatl devam

terimler Döküntü:Deniz yüzeyine yakın kayalık kümeler. devam

terimler Döşekli:Altı düz olan tekne. devam

terimler Draft (Su Çekimi):Geminin baş, orta ve kıçında çektiği su.Diğer bir deyişle, su düzeyinin başta, kıçta ve ortada gem devam

terimler Drisa Etmek:Yön değiştirmek, rüzgarın dirisa etmesi, bumbayı dirisa etmek. devam

terimler Duba:Altı düz ve yük taşıma maksatları için inşa edilmiş ağaç veya saç tekneler. devam

DİĞER SAYFALAR:

Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 839

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın