Eğitim Sitesi

Online Arıcılık Terimleri Sözlüğü

Online Arıcılık Terimleri Sözlüğü

  Balın sırlanması (mühürlenmesi)

  Arıların, bal içindeki su oranı %20 nin altına düşürdükten sonra petek gözlerini ince bir mum tabakasıyla kapatması.

  Ballık

  Kovanların kuluçkalığı üzerine verilen tam kat.

  Balm

  İşçi arıların sindirilemeyen çiçektozu (polen) kabuklarını kullanarak yaptıkları petek gözlerini dezenfekte etmek, gözlere gerekli sertliği ve parlaklığı kazandırmak, pürüzlerini gidermek ve cilalamak için kullandıkları madde.

  Balmumu

  işçi arıların mum salgı bezlerinden vücut dışına salgılayıp petek örmekte kullandıkları madde.

  Balmumu güvesi (Petek güvesi)

  Kolonilerdeki arıların saramadığı peteklerle karanlık, sıcak ve havalandırması yetersiz yerlerde depolanmış peteklere yumurta bırakarak gelişen ve petekleri tahrip eden, yumurta, kurtçuk, iplik eğirme (spinning), pupa ve kelebek aşamaları olan arı zararlısı.

  Balözü (Nektar)

  Bitkilerin çiçeklerinde ve çiçek dışındaki değişik kısımlarında bulunan balözü (nektar) salgı bezlerinden salgılanan ve nadiren de bazı böceklerce üretilen, arıların enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve bal yapmak üzere kullandıkları şekerli bileşik.

  Basra

  Bitkiler üzerinde yaşayan ve bitki özsuyu ile beslenen, delici-emici ağız yapısına sahip bazı böceklerin bitkiler üzerine bıraktıkları, mineral içeriği yüksek ve şekerli sindirim artığı. (Balsıra, Basura, Bal çiyi)

  Basra böceği

  Bkz. Çam pamuklu koşnili.

  Baş maskesi

  Arıcıların, başlarını arı sokmasına karşı korumak için giydikleri, yüze gelen kısmı sinek telli maske.

  Başlatıcı koloni

  Ana arı yetiştirmek için transfer edilen larvaların 24-36 saat süreyle tutuldukları, özel olarak düzenlenmiş, çoğunlukla genç arılardan oluşan ve bakmaları gereken yavrusu olmayan, zengin besin deposuna sahip güçlü koloni.

  Belleme uçuşu

  Bakıcı arıların, tarlacı olmadan önce yaptıkları, önceleri yüzleri kovan girişine dönük olarak kovan önünde; sonraları kovandan biraz uzaklaşarak, kovanın yerini ve konumunu bellemek amacıyla uçuşmaları. (Oyun uçuşu, Eğitim uçuşu)

  Benmari usulü

  Isıtılmak istenen maddenin direk ateşe maruz kalmadan, dış kısımda ısıtılan suyun iç kısımdaki maddeyi ısıttığı iki bölmeli düzenek.

  Bitirme kolonisi

  Başlatıcı kolonilerden alınan larvalı ana arı yüksüklerinin verildiği, analı veya anasız olarak düzenlenebilen ve genç işçi arı kadrosu fazla olan güçlü koloni.

  Bitki örtüsü (Flora)

  Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tümü, bitki topluluğu.

  Bombus arısı

  Bkz. Alaca arı.

  Böcek gençlik hormonu (Juvenil hormonu)

  Deri değiştirme esnasında gençlik morfolojisini koruyan bir eklem bacaklılar hormonu.

  Bölme (Sıkıştırma) tahtası

  Zayıf arı kolonilerinde kovan içi hacmini daraltmak için kullanılan, çerçeve dış boyutlarında yapılmış ahşap bölme.

  Bölme tahtası tipi yemlik

  Standart çerçevelerin dış ölçülerinde olup, içerisine arılar için hazırlanan sıvı veya katı yemleri vermek için, arıların bulunduğu çerçevelerin yanına konularak aynı zamanda bölme tahtası olarak da kullanılan, ahşap veya plastik yemlik.

  Buckfast (Papaz) arısı

  Brother Adam'ın İngiltere'de geliştirdiği, melezlemede yüksek oranda Anadolu arısının da kullanıldığı bir hibrittir. Buckfast hibridi ebeveynlere göre % 128 - 151 daha verimli bulunmuştur.

  Büyük balmumu güvesi

  Bkz. Balmumu güvesi (Galleria mellonella)

  Diğer Arıcılık Terimleri

  İlk Sayfa ... 3 4 [5]6 7 ... Son Sayfa

  Arıcılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 345

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa