Eğitim Sitesi

Online Arıcılık Terimleri Sözlüğü

Online Arıcılık Terimleri Sözlüğü

  Arı kokusu (Feromon)

  Arıların vücutlarının değişik kısımlarından vücut dışına salgıladıkları ve diğer arı bireylerince algılandığında belirli bazı tepkilere yol açan ve arılar arasında haberleşmeyi dağlayan biyokimyasal bileşikler.

  Arı kolonisi

  Bir ana arı ile sayıları mevsimlere göre değişen birkaç yüz erkek ve binlerce işçi arının oluşturduğu aynı kovanı paylaşan arı topluluğu, arı ailesi.

  Arı Konaklama Belgesi

  Arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe dışında konaklamak için aldığı belge.

  Arı kovanı

  Ahşap ve strafor gibi malzemelerden yapılan ve içine arı kolonisi konulan arı barınağı.

  Arı kuşu

  Meropidae familyasından Merops cinsini oluşturan temel besinleri arılar olan kuş türlerinin ortak adı.

  Arı merası (Arı otlağı)

  Arıların yararlanabileceği, arılık çevresindeki kabaca 2 kilometre yarıçapındaki coğrafi bölge ve bu bölgedeki bitki örtüsü.

  Arı mesafesi (Arı aralığı)

  Arıların kovan içinde rahatça hareket edebilecekleri yol ve geçit sistemleridir. 6 -10 mm normal kabul edilirse de çerçeve ve kovanda zamanla oluşabilecek esnemeler, eğilip bükülmeler baştan hesaba katılmalıdır. Bizim normal diyeceğimiz aralık 7,5 mm olmalıdır. Arı mesafesi, teknik arıcılığın önemli kavramlarından biridir.

  Arı sakızı kapanı (Propolis trap)

  Kovan üst örtü bezi yerine, arı sakızı (propolis) toplamak amacıyla koyulan, arıların geçemeyeceği şekilde aralıklar bulunan, aralıkların arılar tarafından arı sakızı ile kapatıldıktan sonra arı sakızının hasat edildiği, gıda tüzüğüne uygun plastikten üretilen kapan.

  Arı sokması

  Arıların bir yere iğnelerini batırarak zehir vermeleri.

  Arı sütü (Royal jelly)

  Bakıcı işçi arıların başlarının iki yanındaki hypopharyngeal bezlerinden salgılayarak larvaları ve ana arıyı beslemede kullandıkları özel salgı.

  Arı zehri

  İşçi arılarla ana arıların karınlarının (abdomenlerinin) son kısmındaki zehir bezlerinden salgılayarak iğneye bağlı zehir kesesinde depoladıkları zehirli bileşik.

  Arıcı bizi

  Tel takmak üzere çerçeve çıtalarına delik açmak için kullanılan biz.

  Arıcı eldiveni

  Arıcıların arı sokmalarına karşı ellerini korumak için kullandıkları eldiven.

  Arıcı fırçası

  Çeşitli amaçlarla arıları süpürmek için kullanılan yumuşak kıllı fırça.

  Arıcı kimlik kartı

  Merkez birlikleri tarafından üyelerine verilen arıcının bilgilerini içeren kart.

  Arıcı körüğü

  İçinde çeşitli malzemeler yakılarak elde edilen dumanı arılar üzerine pompalamak suretiyle onları sakinleştirmek için kullanılan alet.

  Arıcı mahmuzu

  Çerçevelere takılan teller ile kılavuz peteği birbirine yapıştırmak için kullanılan kollu bir makara.

  Arıcı maskesi (Arıcı elbisesi)

  Arıcıların arı sokmasına karşı korunmak için giydikleri, yüze gelen kısmı sinek telli elbise.

  Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)

  Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemi.

  Arılık

  Arı kolonilerinin bir araya konularak üretim, polinasyon ve araştırma amacıyla kullanıldıkları özel yer.

  Diğer Arıcılık Terimleri

  1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

  Arıcılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 345

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa