Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
X
W

ile ilgili ile ilgili bazı bilgiler alttadır.

bilgiNÂZIM HİKMET RAN KİMDİR?

(1901 Selânik-1963 Moskova), şair. Soyadı Ran'dır. İlköğrenimini Göztepe Taşmektep, Galatasaray Lisesi ilk bölümü, Nişantaşı Numune Mektebi'nde tamamladı. Beş yıl okuduğu Bahriye Mektebi'nden sağlık nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı.... devam et

bilgiFARE OTU

Sütleğengillerden bir bitki. Anayurdu Güney Amerika'dır. Çiçekleri mavi renklidir. Tohumlarında... devam et

bilgiEBU EYYÛB EL-ENSARÎ KİMDİR?

(? - 672 İstanbul), Peygamber Muhammet'in bayraktarı. Hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Arapların İstanbul kuşatmalarından birinde öldü. Bugün onun gömülü olduğuna inanılan... devam et

bilgiHZ. EYÜP KİMDİR?

Kuran'da adı geçen peygamberlerden biri. İslâm dünyasında sabır simgesidir. Tanrı, Eyyup'u denemek için, şeytanın ona kötülük etmesine izin vermiş. Şeytan, Eyyup'un bütün servetini ve on iki oğlunu yok etmiş, burnuna üfleyerek bütün... devam et

bilgiEVRİM NEDİR?

Basamak basamak oluşan değişimler zinciri. Hemen her olayda evrim görülür; sözgelimi düşüncenin, edebiyatın evrimi, yeryüzünün jeolojik yapısında evrim, canlı varlıkların evrimi gibi. İnsanları en fazla meşgul eden olayların başın... devam et

bilgiEVRENBİLİM NEDİR?

Var olan şeylerin bütününü içine alan âlem, kâinat ve evrenin bağlı olduğu yasaları inceleyen bilim dalı. Maddeyi oluşturan atomlardan, Güneş sistemi ve galaksilere kadar her şey evrenin bir parçası olarak kabul edilir. İlkçağlardan ... devam et

bilgiEŞCİNSELLİK NEDİR?

Kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunma ya da kendi cinsinden kimselere cinsel eğilim duyma durumu, homoseksüellik. Homoseksüel sözcüğü çoğunlukla erkek eşcinseller için kullanılırsa da, kadındaki eşcinselliği de anlatır. Eşc... devam et

bilgiERMENİCE DİLİ

Hint-Avrupa dil ailesinden bir dil. Ermenice üç tarihsel dönem geçirmiştir: 1) Eski Ermenice (ilk kutsal kitap çevirisi 5. yüzyıldan kalmadır), 2) Orta Ermenice (12. yüzyıl-15.yüzyıl), 3) Yeni Ermenice (15. yüzyıldan bugüne). Yeni Ermenice... devam et

bilgiERGENLİK DÖNEMİ

İnsanın gelişim süreci içinde, bedensel, ruhsal gelişme ve değişme dönemi. Genellikle 12-14 yaşlarında başlayan bu dönemde, insanın birincil ve ikincil cinsel özellikleri gelişir. Çocukluk çağı sona erer ve yetişkinliğe doğru adım ... devam et

bilgiPAVLİ ERENEROL (PAPA EFTİM I) KİMDİR?

(1884 Akdağmadeni-1968 İstanbul), Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin kurucusu ve ilk patriği. Akdağmadeni Rüştiyesi'nde öğrenim gören Pavli Eftim, ortaokuldan sonra bir manastıra girerek din eğitimini tamamladı. 1915'te Ankara Ortodoks Ki... devam et

bilgiEPİR BÖLGESİ

​​​​​​​Yunanistan'ın kuzeybatısındaki dağlık ve ormanlık bölge. İonnina, Preveze, Arta, Hegumenitsa illerini içine alan bölge, doğuda Pindos Dağları'yla, güneyde Arta Körfezi'yle sınırlıdır. Yüzey şekilleri çok girintil... devam et

bilgiENVER PAŞA KİMDİR?

(1881 İstanbul-1922 Belcivan/Tacikistan), Türk generali ve devlet adamı. 20. yüzyılın başında yetişen Türk devlet adamları arasında kişiliği, faaliyeti ve hizmetleri konusunda birbirine uymayan birtakım görüşlerin ileri sürüldüğü ü... devam et

bilgiENVER HOCA KİMDİR?

(1908 Gjinokaster-1985 Tiran), Arnavut devlet adamı. Yükseköğrenimini Fransa ve Belçika'da yaptı. Komünist Partisi'ne girdi. II. Dünya Savaşı'nda Arnavutluk'un İtalyan-Alman işgaline karşı direnme hareketini örgütleyenlerden biri ve Arnavu... devam et

bilgiENVANTER NEDİR?

Borç ve alacakları oluşturan unsurların sayım ve dökümünü yapma işlemi, bu işlemle ortaya çıkan sonuç. Ayrıca mal sayımı ve mal sayımını gösteren liste ya da defter de bu adla anılır. Envanterin düzenlenmesi her ticarî kuruluş i... devam et

bilgiENTROPİ NEDİR?

Termodinamikte, tersinir bir süreçten geçen bir sistemin aldığı ısı miktarının mutlak sıcaklık derecesine oranıyla ifade edilen özellik değişimi (simgesi S). Öteki termodinamik özellikler (basınç ve sıcaklık) gibi, entropi de yalnız... devam et

bilgiDÖRDÜNCÜ ENTERNASYONAL NEDİR?

Komünist hareketin dördüncü uluslararası örgütü. Lenin'in ölümünden sonra Stalin ile anlaşmazlığa düşerek SSCB'den sürülen Troçki'nin önderliğinde 1938'de kuruldu. Komüntern'in amacından sapmış olduğunu kalkış noktası alarak y... devam et

bilgiÜÇÜNCÜ ENTERNASYONAL (KOMİNTERN) NEDİR?

Komünist hareketin üçüncü, "komünist parti"lerin kurduğu ilk uluslararası örgüt. Komintern olarak da bilinir. I. Dünya Savaşı sırasındaki hazırlık çalışmalarından sonra 1919 yılında, Moskova'da kuruldu ve ulusal sosyalist kanatları... devam et

bilgiİKİNCİ ENTERNASYONAL NEDİR?

Komünist hareketin ikinci ve ulusal sosyalist partilerin ilk uluslararası örgütü. Sosyalist Enternasyonal diye de bilinir. II. Enternasyonal, Avusturya ve Almanya sosyalist partilerinin önderliğinde, 1889 yılında Paris'te kuruldu. I. Dünya Sava... devam et

bilgiBİRİNCİ ENTERNASYONAL NEDİR?

Komünist hareketin, ulusal sosyalist partilerin kurulmasına esin kaynağı olan ilk uluslararası örgütü. I. Enternasyonal, Karl Marx'ın önderliğinde, birçok Avrupa ülkesinden gelen işçiler tarafından 1846 yılında Londra'da kuruldu. Kendine... devam et

bilgiENTEGRE DEVRE NEDİR?

Çok sayıda elektronik parçanın tek bir birim hâlinde üretilmiş olduğu elektronik devre. Entegre devre kapalı bir kutu gibidir; bütününü bozmadan devrede bir değişiklik yapılamaz. Cepte taşınan elektronik hesap makineleri, digital kol saa... devam et

bilgiENTALPİ NEDİR?

Bir sistemin iç enerjisi ve basıncıyla hacminin çarpımları toplamından oluşan ve değişimi sabit basınçta sistemin aldığı ya da verdiği ısıyı gösteren termodinamik durum ölçüsü (simgesi H). Sabit... devam et

bilgiENGİZİSYON MAHKEMESİ

13. yüzyılda, din inançlarına ve ilkelerine karşı gelenleri bulup cezalandırmak üzere kurulan Katolik Kilisesi örgütü ve mahkemeleri. Engizisyon "Kutsal Kurul" diye de adlandırılırdı. Din inançlarına ve ilkelerine karşı gelenler yalnız... devam et

bilgiENGİNAR BİTKİSİ

Bileşikgillerden, kökü yıllarca yaşayıp ilkbaharda süren, çok yıllık, dikenli bir bitki ve bunun çiçeği sebze olarak yenilen, iri, topuz, biçimindeki yeşil ürünü (Cynara scolymus). Yaprakları oldukça büyüktür ve üst tarafları aç... devam et

bilgiENGEREK YILANI

Sürüngenlerin engerekgiller familyasından bir yılan cinsi (Vipera). Engerekler çok zehirlidirler. Avrupa, Asya ve Afrika'da yaşayan on kadar türü bilinmektedir. Başları üçgen biçiminde, kuyrukları kısadır. Çalılık, bol güneş alan yerl... devam et

bilgiFRİEDRİCH ENGELS KİMDİR?

(1820 Barmen-1895 Londra), Alman devrimcisi ve sosyalizm kuramcısı. Bir dokuma fabrikatörünün oğludur. Mücadele arkadaşı Karl Marx ile birlikte diyalektik maddecilik ve bilimsel sosyalizmin ortak kurucusudur. Babasının yerine geçmek üzere yet... devam et

bilgiENGEL BALIĞI

Uskumru familyasından küçük bir balık. Boyu 40 cm kadardır ve genellikle açık denizlerde yaşar. Başının üstünde bir vantuz bulunur. Bu vantuzun yardımıyla kendini büyük balıklara... devam et

bilgiENFEKSİYON NEDİR?

Virüslerin, bakterilerin ya da hastalığa neden olan herhangi bir maddenin organizmada yerleşmesi, bulaşma. Enfeksiyon, ya tifo, difteri gibi her zaman aynı belirtilere ya da hastalık etkeninin girip yerleştiği yere göre değişik belirtilere yol... devam et

bilgiENFARKTÜS NEDİR?

Bir organda, bir atardamarın kan pıhtısıyla tıkanması sonucu ortaya çıkan bozukluk. Vücudun herhangi bir bölgesinde bulunan atardamarda meydana gelen tıkanma sonucu, kan dolaşımı kesintiye uğrar ve o bölge beslenemez. Enfarktüsün meydana... devam et

bilgiENEZ İLÇESİ

Edirne iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kasaba. İlçe, Meriç deltasında bulunan Dalyan Gölü'nün kuzeyinde kurulmuştur. İlçe halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. Ayrıca ilçenin Meriç Vadisi'nde ... devam et

bilgiENERJİNİN VE KÜTLENİN SAKINIMI

Herhangi bir sistemde kütle ile enerjinin toplamının sabit kalması ilkesi. Bu ilke özel görelilik kuramının bir sonucu ve iki klasik yasanın genel bir ifadesidir. Enerjinin sakınımı ilkesi, bir sistemdeki toplam enerjinin, kütlenin sakınım... devam et

Bilgi Bankası / Ansiklopedik Bilgiler