Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
X
W

ile ilgili ile ilgili bazı bilgiler alttadır.

bilgiSKOLASTİK NEDİR?

Avrupa'da 10. ve 12. yüzyıllarda üniversiteler ve kilise okulları çevresinde gelişmiş olan ve Hristiyan dogmalarını temellendirmeyi amaçlayan felsefe ve dinbilim anlayışı. Skolastik düşünce dogmalara sıkı sıkıya bağlıdır ve dogmaları açıklamayı öngörürür. Kendi içinde tartışmacı ve ar... devam et

bilgiSİYATİK NEDİR?

Büyük siyatik sinirinin ağrılı hastalığı. Siyatik siniri bacaklardaki küçük siyatik ve büyük siyatik denilen sinir ağlarından oluşur. Küçük siyatik kuyruksokumu sinir ağının alt, büyük siyatik ise sinir ağının uç dallarıdır. Sinir liflerinin zedelenmesi, iltihaplanması, romatizma, sıtma,... devam et

bilgiNASRETTİN HOCA KİMDİR?

NASRETTİN (NASREDDİN) HOCA (1208-1284) Türk milletinin bilge şahsiyetlerinden olan Nasrettin Hoca; halk dilinde, duygu, tefekkür, mizah ve hoşgörümüzü gösteren fıkra türünün öncüsüdür. Başta Türk ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tanınan Nasrettin Hoca, sosyal hayatta karşıl... devam et

bilgiI. VİTTORİO EMANUELE KİMDİR?

Sardinya kralı (1802-1821). Sardinya Kralı III. Vittorio Amedeo'nun oğludur. 1793-1796 yılları arasında Alpler bölgesinde yapılan savaşlara katıldı. Büyük kardeşinin krallıktan çekilmesi üzerine 1802'de kral oldu. 1815'te topraklarını genişletmeyi başardı. Vârisi olmadığından küçük kardeşi... devam et

bilgiVİTES NEDİR?

Motorlu taşıtlarda motordan elde edilen dönme hareketini diferansiyele aktaran, sonuç olarak motorla itici tekerlekler arasındaki dönüş oranını ayarlayan dişli takımlarından her biri. Bu dişli takımlarının araca kazandırdığı hız sınırları da vites adıyla anılır. Motorlu taşıtlarda genellik... devam et

bilgiVİŞNU (VİSHNU) TANRISI

Hint mitolojisinde bir tanrı. İnanışa göre Vişnu, evreni yaratan enerjidir. Uzayı ele geçirmek amacıyla attığı üç adımla tanınır. Çeşitli halk tanrıları ile yarı-tanrıların kaynaşması sonucu ortaya çıkmıştır. Her evrensel dönemde, evreni yeniden yaratmak için yeryüzünde görünür (av... devam et

bilgiVİŞNE BAHÇESİ OYUNU

(Vişniyovıy Sad) Anton Çehov'un oyunu (1904). "Vişne Bahçesi"nde Çehov, Rus toplumunun yaşadığı toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimi; çürümüş bir dönemi ve onun yerini almakta olan yeni dönemi, bir vişne bahçesini simgesel bir biçimde kullanarak yansıtmıştır. Eski geleneklerin, toprak sa... devam et

bilgiVİSTÜL NEHRİ

Polonya'da ırmak; ülkenin ana akarsuyu. Güneybatı Polonya'da, Karpatlar'ın kuzey yamaçlarında doğar. kuzeydoğu, kuzey ve kuzeybatı yönlerinde akarak büyük bir dirsek çizer; Varşova ve Torun'dan geçerek kuzeye döner ve Gdansk'ta Baltık Denizi'ne dökülür, büyük kesimi ulaşıma ... devam et

bilgiVİSKOZİTE NEDİR?

Bir akışkanın, biçim değişikliğine ya da kendi içindeki bağıl hareketlere direnç gösterme özelliği. Bütün akışkanların viskozitesi vardır. Bu özellik, akışkan molekülleri arasındaki iç sürtünmelerin, aralarında hız farkı doğmasına karşı koymasından kaynaklanır. Sıvıların viskozit... devam et

bilgiLUCHİNO VİSCONTİ KİMDİR?

İtalyan film yönetmeni. Klasik bir eğitimden sonra Fransız yönetmeni Jean Renoir'ın asistanı oldu. İtalya'ya döndükten sonra "Cinema" adlı derginin çevresinde toplanmış olan aydınlarla işbirliği yaptı. İlk filmi "Ossessione" (Tutku, 1942), faşist İtalyan yönetimine duyduğu tepkiyi yansıtıyordu.... devam et

bilgiVİSAYAN ADALARI

Orta Filipinler'de geniş ada grubu. Yüzölçümü 61.350 km2, nüfusu 13.298.000'dir. Başlıca adaları: Panay, Samar, Leyte Cebu, Negros, Bohol, Masbate ve öteki küçük ada ... devam et

bilgiVİRJİN ADALARI

Küçük Antiller'de, Porto Riko'nun doğusunda, 1967 statüsüne göre İngiltere ve ABD arasında paylaşılan adalar. İngiltere'ye ait olanlar, toplam yüzölçümleri 153 km2 olan ve 10 kadarı yerleşilmiş 42 adadan oluşur. Merkezi Tortola Adası'nda Road Town'dır. 1917'de Danimarka'dan satın alınan Amerika ... devam et

bilgiVİRGİNİA EYALETİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda eyalet. Yüzölçümü 105.711 km2, nüfusu 6.068.000, merkezi Richmond'dur. Kuzeybatıda West Virginia ve Maryland, doğuda Maryland, Chesapeake Bay ve Atlas Okyanusu, güneyde North Carolina ve Tenessee ve... devam et

bilgiVİRANŞEHİR İLÇESİ

Şanlıurfa iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kent. Karadağ kütlesinin güneydoğu uzantısı olan Takırtukur Dağı'nın güney eteklerindeki bir düzlüğün ortasına kurulmuştur. Halkın başlıca geçim kaynakları tahıl tarımı ve hayvancılıktır. Yüzölçümü... devam et

bilgiVİNİL GRUBU VE VİNİL BİLEŞİKLERİ NEDİR?

Bir değerli doymamış organik kök (CH2=CH=, vinil grubu) ve bu grubu içeren bileşikler. Vinil bileşikleri eskiden genellikle etilenden elde edilirdi; günümüzdeyse daha çok asetilenden elde edilirler. Vinil ... devam et

bilgiFRANÇOİS VİLLON KİMDİR?

Fransız şair. Yoksul bir ailedendi. Adını, kendini evlât edinen papaz Guillaume Villon'dan aldı. Paris Üniversitesi'ndeki öğreniminden sonra (1452), "Coquillards" adlı serseriler topluluğuna katıldı ve birçok soygun yaptı. 1455'te tartışma sırasında bir rahibi öldürdü. Paris dışında dolaşarak ... devam et

bilgiPANCHO VİLLA KİMDİR?

(1878 Hacienda de Rio Grande/San Juan del Rio-1923 Parral/Chihuahua), Meksikalı devrimci ve gerilla önderi. Bir tarım işçisinin oğluydu. Genç yaşta yetim kaldı. Topraklarında çalıştığı patronlardan birinin tecavüzüne uğrayan kız kardeşinin ücünü almak için dağa çıktı. 1909'da, diktatör Por... devam et

bilgiVİLAYAT-I ŞARKİYE MÜDAFAA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan (30 Ekim 1918) sonra, Doğu illerinin savunulması için kurulan dernek. İstanbul'da kuruldu ve "Le Pays" (Yurt) adlı Fransızca bir gazete yayınlayarak Avrupa'da kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Derneğin etkili bir konuma gelmesi, Erzurum Şubesi'nin kuruluşu (10 Mart 1919) v... devam et

bilgiVİKUNYA HAYVANI

Çiftparmaklılardan bir memeli (Lama vicugna). Tüyleri açık kahverengidir. Güney Amerika'da, yüksek dağlarda, toplu hâlde yaşar. Eti ve kılları çok ince olan değerli yünü için... devam et

bilgiALFRED DE VİGNY KİMDİR?

(1797 Loches-1863 Paris), Fransız yazar. restorasyon döneminde birkaç yıl Fransız ordusunda subay olarak görev yaptı. Ancak, gerçek ilgisi edebiyat üzerineydi. Shakespeare'in oyunlarının değerini Fransızlara tanıttı ve "Le More de Venise" (1829) adıyla da "Othello"yu, "Shylock" (1829) adıyla da "Ven... devam et

bilgiVİETNAMCA DİLİ

Güneydoğu Asya dillerinin Vietnam-Moung kolundan bir dil. Bugün Vietnam Cumhuriyeti'nin resmî dilidir. Tek heceli bir dil olan Vietnamca, 30.000.000 insan tarafından konuşulmaktadır. En eski Vietnamca kitap 15. yüzyıldan kalmadır. Çin alfabesinden uyarlanan Vietnam alfabesini ve sömürgecilerin (Fran... devam et

bilgiVİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ

Güneydoğu Asya'da devlet. Çinhindi Yarımadası'nın doğu ve güney kıyıları boyunca uzanır. Kuzeyinde Çin Halk Cumhuriyeti, doğusunda ve güneyinde Güney Çin Denizi, batısında Laos ve Kamboçya yer alır. Yüzölçümü 332.556 km2, nüfusu 73.355.000(dir (1996). Dili Vietnamca, resmî dini olmamakla bir... devam et

bilgiVİENTİANE ŞEHRİ

Laos'un başkenti. Mekong Irmağı'nın 8 km. kuzeyinde, Tayland sınırı yakınında kurulmuştur. Önemli bir ulaştırma ve ticaret merkezidir. Kentte orman ürünleri ihracatı ve bazı sanayi kolları (özellikle deri ve dokuma) oldukça... devam et

bilgiVİDEOTEYP NEDİR?

Eğitim amacıyla ya da evlerde kullanılan, video kamerayla çekilmiş filmleri ya da videobant üzerine kaydedilmiş resim ve sesleri bir televizyon alıcısında göstermeye ve bir televizyon alıcısından televizyon programlarını kaydedip bunu alıcıda yeniden göstermeye yarayan, manyetik bantla çalışan bir... devam et

bilgiVİDEO PLAK NEDİR?

Televizyon alıcısında görüntü ve ses oluşturmak üzere hazırlanmış plak. Özel bir pikapla birlikte kullanılır. Video plaklar, optik okuma sistemiyle çalışır. Fenol plastikten yapılıp presle biçimlendirilen video plak, çok ince... devam et

bilgiVİDEO KASET NEDİR?

Televizyon programlarının kaydedilmesini, istenildiğinde yeniden gösterilmesini sağlayan ve içinde video bant bulunan kaset. Video teyplerle birlikte kullanılır. İlk zamanlar büyük "kartuş kaset"ler yaygındı. Günümüzde boyutları daha da küçültülmüştür. Normal teyp kasetlerinden farklı olarak... devam et

bilgiVİDEO BANT NEDİR?

Televizyon görüntülerinin, bazen de görüntüyle birlikte seslerin kaydedildiği manyetik ... devam et

bilgiVİDEO KAYIT (VİDEO) NEDİR?

Görüntü ve sesleri manyetik bir şerit üzerine kaydetme, bu görüntü ve sesleri televizyon alıcısına aktarma... devam et

bilgiVİCTORİA ÇAVLANI

Zambezi Irmağı üzerinde, Zambiya ve Zimbabwe sınırında Livingstone kasabası yakınında çavlan (Güney Afrika). 75 m. genişlikte olan çavlan, 108 m. yükseklikte bir ... devam et

bilgiVİCTORİA ADASI

Kuzey Buz Denizi'nde Kanada Arktik Takımadaları'nda ada. Yüzölçümü 212.198 km2'dir. Kıtadan Coronation Körfezi ile ... devam et

Bilgi Bankası / Ansiklopedik Bilgiler