Eğitim Sitesi

BANKALAR VE BANKACILIK

BANKALAR VE BANKACILIK

BANKALAR VE BANKACILIKFaizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, iktisadî girişimlerde bulunan malî kuruluşlar. Türkiye'de bankaların kuruluşu, çalışması, kişilerle olan ilişkileri 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile düzenlenmiştir. Bankaların belirli yasalara dayanarak çalışma sistemine bankacılık adı verilir. Bankacılık, bir güvenirlik kurumu olduğundan tarihte, Mezopotamya uygarlıklarında tapınaklardaki rahipler ödünç para alıp verme işleriyle uğraşırlardı. Eski Yunan'da da bu durum devam etmiştir. Orta Çağ'dan itibaren, özellikle İtalya'da faiz karşılığı borç para alıp verenler türemiş ve "banco" adını alan tezgâhlar arkasında bu iş yapıldığından günümüzdeki banka sözcüğü doğmuştur. Türkiye'de de 19. yüzyılın ortalarına kadar bankacılık faaliyetleri bankerler aracılığıyla yapılmış, ilk kez 1847'de İstanbul Bankası, 1867'den sonra da yerli sermayeli bankalar kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde Merkez Bankası, Etibank, Sümerbank gibi bankaların kurulmasından sonra özel sermayeye dayanan bankalar da faaliyete geçmiştir. Bankalar, tasarruf amacıyla biriktirilen paraları toplarlar (mevduat). Mevduatın dışında, bankaların sağladığı kaynaklar arasında tahvil satışları ve reeskont bankalarından alınan borçlar vardır. Ayrıca, pek çok bankanın çeşitli sınaî kuruluşlarda yatırımları olduğundan, buradan gelen kârlar da bankaların para hacmini artırır. Bankalarda toplanan paralar, gereksinim duyan özel ya da tüzel kişilere, karşılık gösterilmek koşuluyla ve belirli bir faiz karşılığı borç olarak (kredi) verilir. Kredi alanın bankaya göstereceği teminatlar, taşınır ve taşınmaz malları kapsar. Krediler biçim olarak, "açık kredi", "iskonto kredisi" ve "imza karşılığı kredi" (teminat ya da kefalet kredisi) olarak bilinir. Ödeme sürelerine göre sınıflandırılmada, kısa, orta ve uzun vadeli krediler vardır. Bankaların, mevduat sahiplerine çekler ve havale yoluyla yaptığı ödemeler "kasa hizmetleri" olarak bilinir. Ayrıca, ticarî senet ve çeklerin tahsil edilmesini düzenlemek, hisse senedi ve tahvillerin müşteri adına alım satımı, amorti ve gelirlerinin ödemesini yapmak, yabancı paraları alıp satmak gibi işler ise "ek hizmetler" olarak adlandırılır. İşlevlerine göre sınıflandırılmış bankalardan ticaret bankaları, kaynaklarının hacimli olmayışından dolayı ancak kısa vadeli krediler verebilir. Büyük işletmelerin tesislerini genişletmesi ya da yenilemesi, yeni tesislerin kurulması için gerekli orta ve uzun vadeli krediler, yatırım bankaları tarafından karşılanır. Her banka dış ticaret işleriyle uğraşırsa da, bu konuda uzmanlaşmış bankalar, uluslararası rekabetle mücadele etmek, ihracatçıya kredi sağlamak gibi konularda yardımcı olurlar.

 

tags bankalar hakkında bilgi ile ilgili nedir bankacılık bank Merkez Bankası Etibank Sümerbank

Sayfada BANKALAR VE BANKACILIK başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

 

İçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:  

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Aşağıda son eklenen bilgileri görebilirsiniz...

ESKİMO NEDİR? ESKİMOLAR KİME DENİR?

​​​​​​​EDVARD MUNCH KİMDİR?

BİLGİ TÜRLERİ NELERDİR?

ÇIĞLIK TABLOSU

KANLI NOEL NEDİR?

NİKOS SAMPSON KİMDİR?

MAKARİOS KİMDİR?

EROTOMANİ NEDİR?

KÂTİP ÇELEBİ KİMDİR?

TABYA NEDİR?

KEPSUT İLÇESİ

FRİDA KAHLO KİMDİR? HAYATI

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA