Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
X
W

hakkında bilgi ile ilgili bazı bilgiler alttadır.

bilgiDARÜLELHAN NEDİR?

1917'de İstanbul'da kurulan ilk resmî müzik okulu. Darülelhan, müzik eğitim ve öğretiminde bilimsel bir yol izlemeyi, eski bestekârların bestelerini yayınlayarak yeniden tanıtmayı ve canlandırmayı amaçlıyordu. Müzik tarihini ve kurallarını bilen, beste yapacak kadın ve erkek sanatçılar... devam et

bilgiDARÜLBEDAYİ NEDİR?

İstanbul Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu'nun ilk adı. 1913-1914 yıllarında İstanbul Belediye Başkanı Cemil Paşa (Cemil Topuzlu) tarafından teklif edildi ve 1914'te kuruldu. Fransız tiyatro uzmanı André Antoine davet edildi ve 3 aylık bir sözleşme imzalandı. Müzik ve tiyatro bölümünde yerli ... devam et

bilgiDARMSTADT ŞEHRİ

​​​​​​​Federal Almanya'da kent. Odenwald eteğinde, Bergstrasse'nin başında kurulmuştur. Kimya sanayii, basımevleri, tahta işçiliği, metal makineleri endüstrisi gelişmiştir. Turizm merkezidir. 1567'de Hessen, Darmstadt'ın merkezi oldu. Okulları, şatoları, müze ve galerileri... devam et

bilgiIII. DARİUS KİMDİR?

(İ.Ö. 380, ? - 330, ?), son Pers hükümdarı. 335'te hükümdar oldu. İskender ile yaptığı İssos (İ.Ö. 333) ve Gaugamela (İ.Ö. 331) savaşlarını kaybetti. İran içlerine çekildi, burada adamlarından... devam et

bilgiII. DARİUS KİMDİR?

(?-?), Pers hükümdarı. İ.Ö. 423-404 yılları arasında hüküm süren II. Darius, üvey kardeşi I. Darius'u devirerek tahta çıktı. Dönemi, karışıklık ve isyanlarla geçti. 413'te, Anadolu kıyısındaki kentleri ele geçirdi ve Atina'ya... devam et

bilgiI. DARİUS KİMDİR?

(İ.Ö. 550, ? - 486, ?), Pers hükümdarı. Tahtı hileyle ele geçiren kâhin Gaumata'yı öldürerek Pers tahtına geçti (İ.Ö. 522). Perslerin en büyük hükümdarlarından biri oldu. Özellikle Pers İmparatorluğu'nun çeşitli alanlarda örgütlenmesinde büyük başarılar elde etti. İskitler üzerine sefer... devam et

bilgiRUBÉN DARİO KİMDİR?

(1867 Metapa/Nikaragua-1916 Leon/Nikaragua), Nikaragualı şair ve yazar. Asıl adı Felix Rubén Garcia-Sarmiento'dur. 1880'de yayımladığı ilk şiirleri kendisine "çocuk şair" unvanını kazandırdı. Şiirlerini Dario takma adıyla yayımlamaya başladığında 14 yaşındaydı. Buenos Aires'te gazetecilik... devam et

bilgiDARENDE İLÇESİ

Malatya iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kasaba. İlçe merkezi, Malatya'ya 112 km uzaklıkta, Gürün Suyu vadisi üzerinde kurulmuştur. İlçe halkının geçim kaynakları arasında dokumacılık ve dericilik başta gelir. Bunun yanında meyvecilik, bağcılık... devam et

bilgiJEAN GASTON DARBOUX KİMDİR?

(1842 Nimes-1917 Paris), Fransız matematikçisi. Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirdi ve konferansçı öğretmen olarak aynı okula atandı (1873-1881). Fen Fakültesi'nde yüksek geometri profesörü (1881), aynı fakültenin dekanı oldu (1899). Dergilerde çıkan inceleme yazılarının yanı sıra eserlerini ve in... devam et

bilgiDAPHNE KİMDİR?

Apollon'un bitkisi olan defneyi kişileştiren Nimpha. Tesalyalı Irmak Tanrısı Peneus'un kızı. Kendisini kovalayan Tanrı Apollon'un elinden kurtulmak için babasına yalvarıp kendisini defneye dönüştürmesini ister. Apollon, Daphne'yi yakalamak isterse de Peneus, Daphne'yi defneye dönüştürür. Apollon, de... devam et

bilgiDANZİG ŞEHRİ

10. yüzyıldan sonra Yukarı Pomeranya'nın en büyük merkezi. Sırasıyla Danimarka'nın, Pomeranya düklerinin, Polonya'nın, Töton şövalyelerinin eline geçerek (1185-1400) bir Hansa kenti oldu. Prusya tarafından işgaline dek özerk bir kent olarak kaldı (1793). Toprak reformunu benimsedi ... devam et

bilgiDANYAL KİMDİR?

Adı Kutsal Kitap'ta geçen bir kişi. Batı kaynaklarında, Ugarit'te (Ras Şamra) yarı tanrı, dulların, yetimlerin koruyucusu bilge bir yargıç, Doğu kaynaklarındaysa İsrailoğulları peygamberlerinden biri olarak tanımlanır. Kuran'da adı bulunmadığından İslâmî yapıtlarda adı... devam et

bilgiGEORGES JACQUES DANTON KİMDİR?

(1759 Arcis-sur-Aube - 1794 Paris), Fransız Devrimi'nin önderlerinden biri. Asıl mesleği avukatlıktı. 1790'da Marat ve Desmoulins ile birlikte, devrimi destekleyen "Club des Cordeliers" adlı örgütü kurdu. Önce Komün (1790), ardından Paris ili direktuvar üyeliğine seçildi (1791). Monarşinin yıkılması... devam et

bilgiDANTE ALİGHİERİ KİMDİR?

(1265 Floransa-1321 Ravenna), İtalyan şairi. Asıl adı Durante Alaghieri'dir. Eski ve soylu bir ailedendir. Zamanın ünlü şairlerinden Brunetto Latini'den ders aldı, ayrıca Yunanca ve Lâtince gibi klasik dilleri öğrendi. Dokuz yaşındayken tanıdığı ve dokuz yıl sonra yalnızca bir kez daha ... devam et

bilgiİSMAİL HAMİ DANİŞMEND KİMDİR?

(1889 Merzifon-1967 İstanbul), yazar, tarihçi. Ortaöğrenimini Şam İdadisi'nde, yükseköğrenimini Mülkiye Mektebi'nde tamamladı (1912). Paris'te, College de France'da okudu. Çeşitli okullarda tarih hocalıklarından (1912-1914) sonra Bağdat Hukuk Mektebi Müdürlüğü'ne... devam et

bilgiDANİMARKA ÜLKESİ

(Dan.: Danmark, Fr.: Danemark, İng.: Denmark), Orta Avrupa'nın kuzeyinde devlet. Jutland (Dan.: Jylland) Yarımadası ile 100 kadarı yerleşilmiş 500'e yakın adadan meydana gelir (en büyükleri Sjaelland, Fyn, Lalland, Falster, Mön ve Bornholm). Karadan yalnız Almanya ile 68 km.lik bir sınırı olan Danimarka,... devam et

bilgiJOHN FREDERİCK DANİELL KİMDİR?

(1790 Londra-1845 Londra), İngiliz doğabilimcisi ve fizikçisi. 1813'ten itibaren Royal Society üyesi, 1831'de Londra Kings College'de profesör oldu. Günümüzde kullanılan ve adını taşıyan pili buldu. Kimyasal çalışmaları yanı sıra higrometre (1820), pirometre (1830), su barometresi ... devam et

bilgiDANİELL HİGROMETRESİ

İnce cam tüpten iki dirsek yapacak biçimde bükülmüş ve uçlarına, biri eterle dolu, birer cam baloncuk eklenmiş, havası boşaltılmış higrometre. Nem ölçümü için boş baloncuğa sarılı kumaşa eter damlatılarak buharlaşmaya bırakılır. Bu sırada baloncuğun soğuması, içindeki eter... devam et

bilgiDANIŞTAY

İdarî davalara bakan yüksek idare mahkemesi ve yürütme organıyla merkezî idarenin yönetim işlerinde görevli olan en yüksek danışma ve inceleme kurumu. Türkiye'de Danıştay, ilk kez Şûra-yı Devlet adıyla 1968'de kurulmuştur. Şûra-yı Devlet'in Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kaldırılmasıyla yerine... devam et

bilgiDANCA DİLİ

Hint-Avrupa dillerinin Cermen kolundan bir dil. Bugün Danimarka'nın ve İsveç'in güney illerinde konuşulan Danca, şu tarihsel dönemlerden geçmiştir: 1) Runa Dancası (600-1100), 2) Klasik Danca (1100-1350), 3) Orta Danca (1350-1525), 4) Yakın Danca (1525-1700), 5) Yeni Danca ... devam et

bilgiDANAE KİMDİR?

Argos Kralı Akrisios ile Euridike'nin kızı. Bir Delfi kâhininin, Akrisios'a kızından olacak bir çocuğun kendisini öldüreceğini söylemesi üzerine Akrisios kızını tunç kaplamalı bir odaya kapatır. Danae kendisine bir altın yağmuru biçiminde yaklaşan Zeus'tan gebe ... devam et

bilgiDANA ADASI

Akdeniz kıyısından 2 km uzaklıkta ve Silifke'nin güneybatısında bulunan ada. Kargacık adıyla da bilinir. Denizden yüksekliği 270 m.dir. Orta Çağ deniz haritalarında, deniz ve deniz savaşlarıyla ... devam et

bilgiDEMOKLES KİMDİR?

(İ.Ö. 4. yüzyıl başı), Siraküza zorbası yaşlı Dionisios'un nedimi. Dionisios, mutluluğunu öven Damokles'e mutluluğundan kendisine de pay vereceğini bildirmiş ve onu armağanlara boğmuş, ama başının üstünde keskin bir kılıç sallandırılmasını da buyurmuş. Bir kılla tavana bağlı ... devam et

bilgiDAMLATAŞ MAĞARASI

Antalya ilinin Alanya ilçesi yakınlarında deniz kıyısında bir mağara. Tavan yüksekliği 15 m, genişliği 7 m, uzunluğu 45 m kadardır. Alanı 200 m2ye yakın olan bu mağara 1948'de bulundu. Büyük dikit ve sarkıtlarıyla dikkati çekti. Astımlı ve kronik bronşitten şikâyetçi olanların burada ... devam et

bilgiDAMKORUĞU BİTKİSİ

Damkoruğugillerden, otsu bitki (Sedum). Ilıman iklimlerde yetişir. Etli yaprakları vardır. Yara iyileştirici olarak ve nasırlara karşı kullanılır. Ilıman bölgelere ve kuzey yarıkürenin çok soğuk bölgelerine yayılmış, yıllık ya da çok ... devam et

bilgiDAMITIK SU NEDİR?

İçindeki tüm yabancı maddelerden arıtılmış su; kimyasal olarak saf su. Arı su elde etmek için normal içme suyu, deniz suyu vb. kaynatılarak buharlaştırılır. Su buharları, bir yoğunlaştırıcıdan geçirilerek tekrar sıvılaştırılır. Damıtık su, laboratuvarlarda ... devam et

bilgiNEVŞEHİRLİ DAMAT İBRAHİM PAŞA KİMDİR?

(1660 Muşkara/Nevşehir-1730 İstanbul), sadrazam; Lâle Devri'nin yaratıcısı, Osmanlı devlet adamı. 1689'da İstanbul'a geldi. Bir akrabasının yardımıyla Sarayıhümayun'a girmeyi başardı. Önce II. Mustafa'nın, daha sonra da Şehzade Ahmet'in hizmetinde çalıştı. 1703'te III. Ahmet tahta çıkınca, d... devam et

bilgiDAMAT FERİT PAŞA KİMDİR?

(1853 İstanbul-1923 Nice/Fransa), son dönem Osmanlı sadrazamlarından. Hariciyede küçük bir memurken II. Abdülhamit'in dul kız kardeşi Mediha Sultan ile evlendi ve hızla yükselmeye başladı. Devlet Şûrası üyesi (1886), iki yıl sonra vezir oldu. Evlendikten sonra vaktinin çoğunu eşi Mediha Sultan'ın... devam et

bilgiDAMARLI ÇİÇEKSİZLER

Kök, gövde, yaprak gibi organları olduğu hâlde çiçekleri olmayan bitkilere verilen ad. Linnaeus, bu türleri belirtmek için damarlı sporlu bitkiler terimini kullanmıştır. Eğreltiotları, atkuyrukları, kibritotları bu ... devam et

bilgiARİF DAMAR KİMDİR?

(Çanakkale 1925), şair. Yenikapı Ortaokulu'nu bitirdikten sonra (1941), İstanbul Erkek Lisesi'ndeki öğrenimini yarıda bıraktı. Bir süre İstanbul'da çalıştı; daha sonra Ankara'ya giderek Atatürk Orman Çiftliği'nde memurluk yaptı (1944-1947). Askerliğinden sonra İstanbul'a geldi ... devam et

Bilgi Bankası / Ansiklopedik Bilgiler