Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
X
W

nedir ile ilgili bazı bilgiler alttadır.

bilgiDIŞ TERS AÇILAR NEDİR?

İki doğru bir kesenle kesildiğinde oluşan, birer kenarları ortak (kesen) ve ilk iki doğru dışında yer alan karşılıklı açılar. Söz konusu iki doğru paralelse ... devam et

bilgiDIŞTAN BÖLME NEDİR?

Bir doğru parçasının, uçlarının uzantısı üstündeki bir noktaca bölünmesi. C noktası A ve B uç noktalarıyla aynı doğru üzerinde fakat AB doğru parçasının dışındaysa, onu k = CA/CB oranında dıştan böler. Geometrik olarak, AB doğru parçasını m/n oranında dıştan bölen noktayı bulmak i... devam et

bilgiDIŞMERKEZLİK NEDİR?

Konikler için nitelik ve nicelik belirleyici olan ve eksi olmayan gerçel sayı (simgesi e). Dışmerkezlik sıfırsa konik, bir çember, 1'den küçükse elips, 1 ise parabol ve 1'den büyükse hiperboldür. Elips ve hiperbolde odak uzaklığının (c) büyük eksene (a) oranıdır (e = c/a). Elipsin ... devam et

bilgiDIŞBESLEK NEDİR?

Kendisi için gerekli maddeleri kendi kendine yapamayıp dış ortamdan hazır olarak alan canlıların genel adı; heterotrof. Bütün hayvanlar ve bitkilerin bir bölümü dışbeslektir. Bitkiler arasında dışbesleklik seyrek görülen bir olaydır. Mantarlar, bakteriler gibi klorofilsiz, aşağı bitkilerde ve as... devam et

bilgiDIŞAVURUMCULUK NEDİR?

20. yüzyılın başlarında, izlenimciliğe ve doğalcılığa tepki olarak doğan sanat ve edebiyat akımı. Anlatımcılık ya da ekspresyonizm de denir. Dışavurumculuğun kökenlerini coşumculukta aramak gerekir. Burjuvazinin geliştirdiği ... devam et

bilgiDEVRE NEDİR?

Bir elektrik akımı tarafından izlenen yol ya da elektrik iletebilecek biçimde birbirine bağlanmış bir dizi parçadan oluşan bütün. Her devrede elektrik enerjisini sağlayan bir kaynak (dinamo, pil vb.) bulunur. Elektrik devrelerinin boyutlarının ve karmaşıklığının sınırı yoktur. Devreler ... devam et

bilgiDEVR NEDİR?

Dönmek, dolanmak; bir şeyin kendi çevresinde dönmesi ya da yörüngesi üzerinde dolanması; zaman, çağ. Tasavvuf terimi olarak insanın yaratılışı konusunda geliştirilen kuramı belirtir. Buna göre yaratılış Tanrı'dan başlayan ve yine Tanrı'ya dönen bir çember olarak tasarlanmıştır. Bu inancı k... devam et

bilgiDEVLETLEŞTİRME NEDİR?

Kamu hizmeti gören özel işletmelerin, bedeli ödenerek kamulaştırılması. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan sonra ekonomik bağımsızlığın ve ulusal kalkınmanın sağlanması amacıyla, demiryolları, denizyolları, limanlar, madenler, posta ve telekomünikasyon işletmeleri, belediyeler alanın... devam et

bilgiDEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI

(DESİYAB), işçi tasarruflarını değerlendirmek amacıyla 13 sayılı yasa gücündeki kararnameyle kurulmasına karar verilen banka (1975). Bankanın kuruluş amacı, yurtiçinde ve yurtdışında çalışanların tasarruflarını ekonomik bir güç olarak birleştirmek ve bunları sanayi yatırımlarına yöneltm... devam et

bilgiDEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

​​​​​​​(DHMİ), tüzel kişiliği olan, özerk ve sermayesi ile sınırlı sorumlu, kamu iktisadî kuruluşu. Türkiye'de Cumhuriyet döneminde ilk olarak Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Hava Yolları Devlet İşletmesi (1933), hava ... devam et

bilgiDEVLET BAKANLIĞI NEDİR?

İlk kez 13 Eylül 1946'da kurulan bakanlıklar. Devletin çeşitli işlerinin hükümetçe yakından izlenebilmesi amacıyla kuruldu. Bakanlıkların Kuruluşu Hakkında Kanun'a göre iki devlet bakanlığı öngörüldü. Biri başbakan yardımcılığına ayrıldı. 1962'de değiştirilen yasayla bu sayı altıya ç... devam et

bilgiDEVLET NEDİR?

Ortak yönetim düzeni ve ortak yasaları olan bir ulus ya da uluslar topluluğu. Devletin var olabilmesi için bir ulusun ya da uluslar topluluğunun yerleşmiş bulunduğu bir toprak parçası, bir de bu ulusu ya da ulusları yönetecek bir yetkenin bulunması gerekir. Her devlette bir yönetilenler topluluğu, bir d... devam et

bilgiDEŞARJ TÜPÜ NEDİR?

Karakteristikleri, esas olarak içindeki gaz moleküllerince belirlenen elektron tüpü. Gazlar elektriği iyi iletmezler. Ancak, yeterli şiddette bir elektrik alanı, deşarj tüpünün elektrotları yakınındaki molekül ve atomları iyonlaştırır. Bunlar elektrotlar tarafından çekilirken, başka gaz molekülle... devam et

bilgiDESEN NEDİR?

Bir yüzey üzerine yalnızca çizgilerle yapılan resim. Bir desen tek başına bitmiş bir resim sayılabileceği gibi, tamamlanacak bir yapıtın hazırlığı, ön aşaması da olabilir. Hangi teknikte olursa olsun bütün görsel sanatlar temelde desene dayanır. Desenin resim tarihinde çok eski bir yeri vardır.... devam et

bilgiDESCARTESÇILIK NEDİR?

Fransız filozofu Descartes'ın ve ardıllarının felsefî anlayışı. Bu anlayışın temelinde Descartes'ın kendi yaşamını baştan sona gözden geçirmesi ve bu çaba içinde olumlu kuşkuculuk diyebileceğimiz bir yöntemle bilgi kuramını temellendirmesi yatar. Descartesçı yöntem anlayışının tarihsel ... devam et

bilgiDERSAADET NEDİR?

​​​​​​​Osmanlılar tarafından İstanbul'a verilen ad, "Mutluluk Kapısı" anlamına gelir. Osmanlılar, İstanbul'a ayrıca Âsitane (eşik, dergâh), Darülhilâfe... devam et

bilgiDERİSİ DİKENLİLER

Sölomlulardan, vücutları ışınsal simetrili hayvanları kapsayan bir altfilum (Echinoderma). Vücutları genellikle beş ışınlı ya da küre ve silindir biçimindedir. Deri altında kalker cisimlerden ... devam et

bilgiDERİCİLİK NEDİR?

Yüzülmüş hayvan derilerini, birtakım kimyasal ve bitkisel maddeler yardımıyla işleyerek çeşitli eşya yapımında kullanılır hâle getirme. Bu amaçla, işlenmemiş ham deri, tabakhanelerde üstderideki kıllar ve boynuzsu tabaka ile derialtındaki yağ tabakasından temizlenir. Ham deri, aylar süren sepil... devam et

bilgiDERGİ NEDİR?

Politika, bilim, sanat gibi çeşitli alanlarda, genellikle düşünsel nitelikli yazıların yer aldığı, belirli aralıklarla çıkarılan süreli yayın. Çeşitli konuları işleyen ya da müzik, sinema gibi alanlarda haber niteliği taşıyan yazıları bol resimle yansıtmayı amaçlayan magazinler için de Tü... devam et

bilgiDEPREM NEDİR?

Yerin derinliklerinden gelen, yeryüzünde sarsıntı biçiminde beliren, geçici ve kısa süren doğa olayı. Deprem, doğal afetler arasında en çok zarar verenidir. Başlıca üç nedenden oluşan deprem, oluş nedenine göre farklı şiddet ve sürede kendini gösterir: Çöküntü depremleri, yeraltındaki kimi ... devam et

bilgiDENKLİK SINIFI NEDİR?

Bir elemana, bulunduğu kümede tanımlı bir denklik bağıntısıyla bağlı tüm küme elemanlarının oluşturduğu alt küme. Bir A kümesindeki bir bağıntının oluşturduğu tüm denklik sınıflarının arakesiti boştur, birleşimleriyse A kümesini verir. Örneğin, öyle tamsayı ikilileri düşünelim ki,... devam et

bilgiDENKLİK BAĞINTISI NEDİR?

Bir kümede tanımlı yansıyan, simetrik ve geçişken bağıntı. Örneğin tamsayılar kümesinde tanımlanmış §={(x,y):4|y-x} bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. "İkinci bileşenle birincinin farkı 4'e tam bölünebilir" anlamına gelen bu bağıntı yukarıdaki özellikleri sağlar... devam et

bilgiDENKLEM NEDİR?

İçindeki değişken(ler) in bazı özel değerleri için doğru olan eşitlik. Bu özel değerlere kök, bunları bulma işine de denklem çözümü denir. Denklemler bir bilinmeyenli, çok bilinmeyenli diye sınıflandırılabilir. Fakat bunlar da kendi aralarında gruplara ayrılır. Örneğin; 3x - 2 = 0 ve 5x3 -... devam et

bilgiDENİZ TAVŞANI NEDİR?

Karındanbacaklılardan, kabuğu küçük, dokunaçları kulak biçiminde bir yumuşakça cinsi (Aplysia). Deniztavşanı, kemikli balıklardan, eti yenmeyen bir balığın da adıdır (Cyclopterus lumpus). Kuzey Avrupa kıyılarında... devam et

bilgiDENİZŞAKAYIĞI NEDİR?

Renginin parlaklığı nedeniyle şakayığa benzetilen bir polip cinsi (Anemonia). Akdeniz'de yaşar. Kaslı gövdelidir. Deniz altındaki kayalara... devam et

bilgiDENİZ REZENESİ BİTKİSİ

Maydanozgillerden, güzel kokulu bir bitki (Crithmum maritinum). Deniz kayalıklarında biter, yaprakları biraz etli ve tüysüzdür. Boyu 20-50 cm kadardır. Etli yaprağı üzerine sirke dökülüp yenilebilir. Atlas Okyanusu ve... devam et

bilgiDENİZ KAPLUMBAĞALARI

Kaplumbağaların denizde yaşayanlarını kapsayan alttakım (Cheloniidea). Genellikle iri yapılıdırlar. Sıcak ve ılık denizlerde yaşarlar. Yumurtlama devresinde (haziran-ağustos arası) karaya çıkarlar. Bacaklarının yüzgeç biçimli oluşu, iyi yüzmelerini sağlar. Çoğunlukla bitkiyle beslenirler. Uzu... devam et

bilgiDENİZ İNEĞİ

Denizayısına benzeyen, ancak gövdesinde kıl bulunmayan bir deniz memelisi (Hydrodamalis gigas). 2-3 m boyundadır. Eti lezzetli olan hayvanın soyu, balıkçılar tarafından 1760'tan beri büyük ölçüde ... devam et

bilgiDENİZ İĞNESİ

Kemiklibalıklardan, planktonlarla beslenen bir balık (Syngnathus acus). Sıcak denizlerde, sığ sazlık ve yosunluk bölgelerde yaşar. 30-45 cm uzunluğundadır. Yılan biçiminde ince uzun vücudu kemiksi pullarla ... devam et

bilgiDENİZ GERGEDANI (NARVAL)

Balinagillerden bir deniz memelisi (Monodon monoceros). 8-9 m boyundadır. Erkeğinin burnunda uzun bir diş bulunur. Kuzey kutup denizlerinde sürüler hâlinde yaşar. Balık biçiminde olup derisi esmer çizgili, kirli sarı renktedir. Erkeğinin üstçenesinde bulunan iki ... devam et

Bilgi Bankası / Ansiklopedik Bilgiler