Eğitim Sitesi

Türkçe / Edebiyat Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

Türkçe / Edebiyat Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eser hangi yazarımıza aittir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş aydın kimseye ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Yaban adlı roman kimin eseridir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Bir şeyi kaba ve hırpalayıcı, hor biçimde kullanan, kaba davranan kişiye ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Önemli bir olaya işaret etme, onu hatırlatma sanatına ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Birbiriyle ilgili kelimeleri, çelişki oluşturmayacak biçimde bir arada kullanmaya edebiyatta ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Düşünce, duygu ve hayaller arasında birbirine karşıt olan nitelikleri, durumları bir arada kullanmaya edebiyatta ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Bir kimseyi yermek/eleştirmek amacıyla yazılan eserlere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Edebiyatta bir anlam inceliği dolayısıyla, gerçeği bilip de bilmiyormuş gibi davranma sanatına ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Dizelerden oluşan ölçülü ve uyaklı anlatımlarla kaleme alınmış eserlere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Zaman zaman ortaya Çıktığı halde bir türlü sonuca bağlanamayan mesele için kullanılan deyimin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

"Öbür dünya" ile ilgili manasına gelen kavram hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Duyguların, düşüncelerin ve olayların düz bir anlatımla dil kurallarına uygun dile getirilmesine/yazılmasına ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Anı, fıkra, makale, gezi yazısı türlerinde önemli eserler veren yazarımızdır. 1894-1971 yılları arasında yaşamıştır. Gezi yazılarını "Deniz aşırı", "Bizim Akdeniz", "Taymis Kıyıları", "Tuna Kıyıları", "Yolcu Defteri" adlı kitaplarda toplayan yazarımız kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

"Nedamet duymak" deyiminin karşılığı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Ateşten Gömlek adlı eser Kurtuluş Savaşı üzerine yazılmış önemli romanlardan biridir. Bu eserin müellifi kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Canan, Sözde Kızlar Mahşer adlı eserlerin sahibi olan son devrin meşhur Türk yazar ve romancısıdır. Psikolojik roman tarzının da ülkemizdeki en önemli otoriterlerinden birisi sayılır? Tanıyabildiniz mi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Divan şiirinde 15 ile 100 beyitten oluşan, gazel biçiminde ve aruz vezniyle yazılan övgü maksatlı eserlere ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Şiirde mısraların sonundaki sözcüklerin sağladığı ses benzerliğine ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

El Kanun adlı tıp kitabını yazarak bir devre damgasını vuran İslam düşünürü ve tıp bilgininin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Sefiller, hangi Fransız roman yazarının unutulmaz eseridir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Bir kişiyi, bir toplumu ya da bir düşünceyi alaylı bir şekilde eleştiren ya da taşlayan sanatın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

İnsanda heyecan uyandıran edebiyat, şiir, müzik, resim, heykel, tiyatro, sinema gibi sanatların toplamına ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

1862-1936 yılları arasında yaşamış olan ilk Türk kadın romancısıdır. Ahmed Cevdet Paşa'nın da kızı olan bu yazarımız matematik, hukuk ve tarih ile de ilgilenmiştir. Bu yazarımızın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Abdülhak Hamid Tarhan'ın eşinin ölümü üzerine yazdığı meşhur şiirinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Sözcük başlarında ve ortalarında, aynı sözcüğün tekrar edilişiyle elde edilen ses uyumuna ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Leyla ve Mecnun adlı edebi eserin yazarı kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Önemli eski yazıları okumak, incelemek ve anlamakla ilgilenen bilimin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Han Duvarları adlı şiirin yazarı kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Türk basınında ilk resimli gazete olarak 1867 yılında yayına başlayan gazetenin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Diğer Sayfalar
1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Türkçe / Edebiyat İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 371 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön