Eğitim Sitesi

Türkçe / Edebiyat Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

Türkçe / Edebiyat Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Yazılı kalan eski lisanların ve mevcut lisanların eski şekillerini inceleyen bilim kolunun adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Don Kişot adlı eseriyle şöhrete kavuşan, ancak hayatı boyunca yoksulluktan kurtulamayan İspanyol roman yazarı kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

1889-1974 yılları arasında yaşayan edebiyatçımız, eserlerinde Türk toplumunun uğradığı değişim, halk-aydın çatışmalarına yer vermiştir. KİRALIK KONAK, YABAN, MİLLİ SAVAŞ HİKAYELERİ başta gelen eserlerindendir. Bu edebiyatçımızı tanıdınız mı? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Anadolu ve Anadolu insanını eserlerinde işleyen cumhuriyet dönemi yazarımızdır. Sade ve günlük konuşma dilini eserlerinde işlemiştir. Öğretmenlerin kahramanlaştırıldığı en önemli eserleri Çalıkuşu, Miskinler Tekkesi, Acımak ve Tanrı Misafiri'dir. Bu yazarımız kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Yanlış söylenmesine rağmen, yazılışı ya da anlamı, sözün alındığı yabancı dil ya da lehçeye göre kullanılan kelimelere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Galatasaray futbol kulübünün kurucusu olan Ali Sami Yen'in babası olan Şemseddin Sami'nin günümüzde de okunan ünlü sözlüğünün adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Osmanlı Devleti'nin giderek çökmesi karşısında Haluk'un Defteri adlı eseri kaleme alan yazarımızın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Yusuf Ziya Ortaç'ın 1924 yılında yayın hayatına kattığı mizah dergisinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Bir yazının ya da sinema filminin bütününden alınmış kısa parçalara ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Sözün benzetme amacı gütmeksizin ve kendi anlamını taşımasına engel bir durum bulunmaksızın mecazlı bir şekilde kullanılmasına ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Dünyaca ünlü Kırgız kökenli yazardır. En önemli eserleri, GÜN OLUR ASRA BEDEL, GÜN OLUR YÜZYIL OLUR ve sinemaya da uyarlanan "SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM'dır. Türkiye'de de çok okunan bu yazar kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

1812-1870 yılları arasında yaşamış İngiliz roman yazarıdır. En önemli eserleri; İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ, DAVİD COPPERFİELD, BÜYÜK ÜMİTLER'dir. Romancılıkta gerçekçilik yaklaşımını getiren yazarın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Türk edebiyatında yapılan savaşları konu edinen eserlerin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Ercüment Ekrem Talu şair ve yazardır. Babası da Tanzimat döneminin tanınmış şair ve yazarlarındandır. Babasını tanıyabildiniz mi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Herhangi bir şeyin kenarını süsleyen veya kenarı boyunca uzanan kısma verilen ad nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Belirli bir alana giren bütün bilgileri, alfabetik düzene uygun olarak veren eserlere ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

OTUZ BEŞ YAŞ şiiriyle özdeşleşmiş olan şairimizin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Divan edebiyatında kullanılan en az beş, en çok on beş beyitli nazım şekline ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Eski toplumların güzel sanatlarını, din, edebiyat, bilim ve günlük yaşayışla ilgili olarak günümüze kadar gelen her türlü kalıntıya ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Felsefede bütün gerçekleri inkar eden, hiççilik akımına ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Madame Bovary adlı klasik eserin yazarı kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Mezopotamya kültürünün en önemli destanının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Eskiden kitap ciltlerinde, kitabın üstüne işlenen güneş biçimli bezemeye ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Mehmet Akif Ersoy bütün şiirlerini Safahat'ta toplamış; ancak birisini istisna tutmuştur. Safahata almadığı şiirinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Nasreddin Hoca fıkralarını Türk Edebiyatında ilk kez kendi üslubuna göre derleyip yazan edebiyatçımız kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin en önemli kitabıdır. 1791 rubai ve 2073 gazelden oluşan bu kitap lirik tarzda ele alınmıştır. Mevlana'nın bu eşsiz şiir tadındaki kitabının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Yunus Nadi'nin kurucusu olduğu gazetenin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

İlk Türk romanı kabul edilen Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat hangi yazarımızın eseridir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eser hangi yazarımıza aittir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş aydın kimseye ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Diğer Sayfalar
[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Türkçe / Edebiyat İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 368 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön