Eğitim Sitesi

Türkçe / Edebiyat Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Cevapları görmek için soruların üstüne tıklayın

Türkçe / Edebiyat Bilgi Yarışması Soruları Ve Cevapları

Eski dönemlerde kullanılan arzuhalin bugünkü karşılığı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Bir yazıda, başkasından alınan bir sözü kullanmaya veya alıntılamaya ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Eylül adlı psikolojik roman hangi yazarımıza aittir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Bir kimsenin ölümünden duyulan üzüntü ve acıları dile getiren manzumelere ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Hz. Muhammed'i öven şiirlere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Allah'a yakarışı dile getiren manzumelere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Allah'ın birliğini ve büyüklüğünü ele alan nazım türüdür. Daha çok kaside biçiminde yazılan bu manzumeye ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Cumhuriyet döneminde yetişmiş olan en büyük saz şairimizin en önemli eserlerinden birisi de "Dostlar beni hatırlasın"dır. Bu ama şairimizin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

XII. yüzyılda Türkistan'da Dini - Tasavvufi şiirin öncü olan büyük Türk mutasavvıf ve düşünürün adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Şeyh Galib'in en önemli mesnevi tarzı eseri hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Meşhur "Su Kasidesi" hangi şairimizindir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

İstanbul sevgisini dile getirdiği şiiri "İstanbul'u Dinliyorum"dur. 1914-1950 yıllarında yaşayan bu şairimiz kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Bir yerden ayrılma ya da bir kimseden ayrılma, ayrılık veya ayrılığın yol açtığı derin acıya ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Bir olayı, gerçek sebebinden başka bir sebebin sonucu olarak gösterme sanatına ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Ansızın gelen felaket ya da sıkıntı veren şeye ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

İnsanın duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ya da yazılı olarak, güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatına ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Dil ve estetik kurallarını tanımayan, kelimelerin anlamlarına değer vermeyen, anlatımda başıboş ve alabildiğine çağrışımlara dayanan bir yol izleyen, bile bile kapalılığa dalan edebiyat akımının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Beynelmilel kavramının karşılığı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Roman edebiyatının usta yazarıdır. 1889 - 1974 yılları arasında yaşamıştır. Çocukluk anılarını ''Anamın Kitabı", Kurtuluş Savaşı hatıralarını "Vatan Yolunda", gençlik ve edebiyat hatıralarını "Gençlik ve Edebiyat Hatıraları", elçilik hatıralarını "Zoraki Diplomat", siyasi hatıralarını da "Politikada 45 Yıl" adlı kitaplarında toplayan yazarımız kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Kaşgarlı Mahmut'un edebiyat şaheserinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Osmanlının ilk resmi gazetesinin çıkması 2. Mahmut'un izni ile olmuştur. Bu ilk gazetenin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Şehname adlı eserde Firdevsi'nin, olağanüstü güçlere sahip kişi olarak tasvir ettiği bir halk kahramanının adıdır. Turan illerine karşı yaptığı mücadelelerde kahramanlaştığına inanılan bu kişi kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Tanzimat döneminde Batı edebiyatına yöneliş hareketinin en aşırı safhası olan bir edebi akımdır. Bu akımın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Yoğun bir coşku ve duygu yansıtan şiirlere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Bir kimsenin kendi hayatını anlattığı eserlere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Karagöz oyununun diğer asli unsuru ya da tipidir. Özellikle okumuşluk ve bilgiçlikle tanınır. (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Gerçeği olduğu gibi yansıtan, hissi olmayan his/duygu karıştırılmamış olma durumuna ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Nazım olarak yazılmış eserlere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Kibritçi Kız adlı masalın yazarı kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Beydaba ve La Fontaine'nin de eserlerinde ana tema olarak kullandıkları ve hayvanları konuşturma sanatı diye de bilinen anlatılara ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Diğer Sayfalar
1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Türkçe / Edebiyat İle İlgili Cevaplı Bilgi Yarışması Hazırlık Soruları 367 Kayıt

Bilgi Yarışması Soruları Arşivine Dön