Eğitim Sitesi

Zerefşanlı Ebru Nedir? Zerefşanlı Ebru Hakkında Kısaca Bilgi

Zerefşanlı Ebru Terimi Hakkında Bilgiler

Zerefşanlı EbruYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Zerefşanlı Ebru:
Ebrunun üzerine varak altının ezilerek serpilmiş şekli.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Frenk Abadisi: Eskiden kullanılan kâğıtlardan birinin adıdır. Hint âbâdîsi de denilir. Hindistan'da Devletâbâd şehrinde yapıldığı için bu adı almıştır. Sarımtırak re devam et

  box Boya Ezmek: Ebruda, Toprak boyaların mermer zemin üzerinde destiseng yardımıyla ezilip inceltilmesi işlemidir. devam et

  box Müzehhep: Eski yazmaların tezhipli olanları. Baştan sona tezhipli kitaplar yapıldığı gibi yalnız ilk, bazen ilk ve son yaprağı tezhipli kitaplar da vardır. Kura devam et

  box Haşiye: Kenar, pervaz; bir kitabın, sayfa kenarına veya altına yazdan yazı; bir eserin metnini şerh ve izah eden kitap. devam et

  box Nişasta Âharı: Nişastanın pişirilmesiyle yapılan âhar. Bu âhar sürülen kâğıt kolay silinirdi. Çifte âharlı ebru yapımında da, yumurta âharının altına bu âhar sürülmü devam et

  box Muvakkithane: Vakit tayinine yarayan saat gibi aletlerin bulunduğu yerler hakkında kullanılır bir tabir. devam et

  box Ara Süsler: Sayfaların metin aralarındaki boşluklarına yapılan süsler. devam et

  box Lahit: Harç ile yapılan mezar, ölüleri koymaya mahsus sanduka yerinde kullanılır bir tabir. devam et