Eğitim Sitesi

Yargısal Karar Nedir? Yargısal Karar Hakkında Kısaca Bilgi

Yargısal Karar Terimi Hakkında Bilgiler

Yargısal KararHukuk Terimi Olarak Yargısal Karar:
Anlaşmazlık konusu hukuki bir olayın çözümü için mahkemece verilmiş olan karar.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Münbais: doğan; ileri gelen devam et

  box İptidai itiraz: İlk itiraz devam et

  box Tahrip: harabetme; yıkma; kırma; bozma devam et

  box Daimi Arama: Faili bulunamayan suçların araştırıldıkları dosyalara verilen isim. devam et

  box Borcun Sona Ermesi: Bir borç ilişkisinin veya doğmuş olan bir borcun sona ermesi. devam et

  box Tahliye taahhütnamesi: Kiracının, kiralananı belli bir tarihte boşaltacağına ilişkin yaptığı yazılı irade beyan&# devam et

  box Rayiç Değer: Bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal alım-satım değeri; piyasa değeri. devam et

  box Mürtehin: rehin alacaklısı; ipotek hakkına sahip devam et