Eğitim Sitesi

Viskozite Nedir? Viskozite Hakkında Kısaca Bilgi

Viskozite Terimi Hakkında Bilgiler

ViskoziteKimya Terimi Olarak Viskozite:
Sıvıların akmaya karşı gösterdiği direnç.

 

ViskoziteYapı-Dekorasyon Terimi Olarak Viskozite:
Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç. Bir akışkanın, iç sürtünmelerinden dolayı, harekete karşı direnç göstermesini sağlayan özelliği ve bu özelliğin kabul edilmiş bir metoda göre tayin edilen nümerik değeridir.

 

ViskoziteOtomobil-Araba Terimi Olarak Viskozite:
Sıvıların akmaya karşı direncini gösteren bir terimdir. Klaın bir yağın viskozitesi, ince bir yağın viskozitesinden daha fazladır.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Zayıf tuz: İyonlarına kısmen ayrışan tuz. devam et

  box Katı: Belirli kütle, hacim ve şekli olan içine girdiği kabın şeklini almayan madde hali. devam et

  box Elektrofil: Elektron eksikliği olan iyon ya da moleküller. devam et

  box Anlık Hız: Zamana karşı derişim grafiğinde eğimin tanjantı. devam et

  box Adlandırma: Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması. devam et

  box Basınç: Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Basınç kuvvet ile doğru orantılı, yüzey alanı ile ters orantılıdır. devam et

  box Kararlı Bileşik: Kolaylıkla bozunup, ayrışmayan bileşik. devam et

  box Kriyoskopi: Donma sıcaklığı düşmesinden yararlanılarak mol kütlesi belirleme yöntemi. devam et