Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Vedia Nedir? Vedia Hakkında Kısaca Bilgi

Vedia Terimi Hakkında Bilgiler

VediaHukuk Terimi Olarak Vedia:
Saklama

 

VediaDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Vedia:
Emanet.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İstihkak: Hak istemek; hak ediş; bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma devam et

  box Rehnüma: Rehber, kılavuz devam et

  box Muaddel: değişik devam et

  box Beynelmilel: Herkes tarafından kabul edilen, uluslararası devam et

  box Tağyir: Başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme. devam et

  box Anayasa Mahkemesi: On bir asil ve dört yedek üyeden oluşan ve kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün Anayasaya uygunluğun devam et

  box Vakıf: Başlı başına bir varlığı bulunmak üzere bir malın belli bir amaca özgülenmesi. devam et

  box Uzlaşma: 1- Belirli bir edim karşılığı olarak veya olmayarak şüpheli ve mağdur tarafın anlaşıp uzlaşması sonucu dava açılmaması veya düşmesi. 2- Anlaşma, bi devam et