Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Vâridât Nedir? Vâridât Hakkında Kısaca Bilgi

Vâridât Terimi Hakkında Bilgiler

VâridâtHukuk Terimi Olarak Vâridât:
gelirler; devlet(kamu)gelirleri

 

VaridatTarih Terimi Olarak Varidat:
Gelirler. (Varidatçı: Maliye Nazırlığı'nda devletin gelir işlerini yürüten memur)

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Madersahi: Anaerkil devam et

  box Semen: Alıcının, satın aldığı mala karşılık olarak alıcıya ödeyeceği para, satış parası; satış sözleşmesinde, satana mal teslimine karşılık olarak verilecek devam et

  box Takaddüm: önce gelme; önde gelme devam et

  box Müntehî: nihayet bulan; sona eren; son; en son; bir şeyi tamamlayan devam et

  box Bağımsız bölüm: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümleri. devam et

  box Tekellüf: Külfetli iş yapma, birisine yük yükleme, sıkıntı verme. Yapmacıktan iş yapma. devam et

  box Ceza: Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir, yani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü yaptırım, müeyyidedir. devam et

  box Müktesebat: Edinilen, kazanılan bilgiler, edinç, kazanım. devam et