Eğitim Sitesi

Vakfiye Nedir? Vakfiye Hakkında Kısaca Bilgi

Vakfiye Terimi Hakkında Bilgiler

VakfiyeHukuk Terimi Olarak Vakfiye:
vakfedenin vakfa ilişkin bildirimini ve hakimin tescilini kapsayan belge

 

VakfiyeTarih Terimi Olarak Vakfiye:
Bir vakfın koşullarını belirten belge.

 

VakfiyeOsmanlıca Terimi Olarak Vakfiye:
Vakıf edilen malların ne şekilde kullanılacağı nerelere kullanıp kullanılmayacağını düzenleyen yazılı belgelerdir. Vakıf mallarının satılmaması vakfiye şartlarının yerine getirilmesi vakıf işleri mütevelli heyeti tarafından denetlenir.

 

VakfiyeBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Vakfiye:
Mazbut ve Mülhak Vakıflar ile Cemaat ve Esnaf Vakıflarının malvarlığını, vakıf şartlarını ve vakfedenin isteklerini içeren belgeler.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Mefruğunleh: kendisine bir şey ya da hak devrolunan kimse devam et

  box Husûsat: bakımlar; işler; şekiller; yollar; konular; meseleler; maddeler devam et

  box Ledelicap: icap ettiğinde devam et

  box Bariz: açık; göze çarpan; belirgin devam et

  box Külfet: sıkıntı; zorluk; yük; zahmet; eziyet devam et

  box Ef'âl: eylemler; fiiller, işler; ameller devam et

  box Ber-mucib-i talep: Talep mucibince; istem gibi devam et

  box Dûçâr: tutulmuş; uğramış; yakalanmış devam et