Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Vakfiye Nedir? Vakfiye Hakkında Kısaca Bilgi

Vakfiye Terimi Hakkında Bilgiler

VakfiyeHukuk Terimi Olarak Vakfiye:
vakfedenin vakfa ilişkin bildirimini ve hakimin tescilini kapsayan belge

 

VakfiyeTarih Terimi Olarak Vakfiye:
Bir vakfın koşullarını belirten belge.

 

VakfiyeOsmanlıca Terimi Olarak Vakfiye:
Vakıf edilen malların ne şekilde kullanılacağı nerelere kullanıp kullanılmayacağını düzenleyen yazılı belgelerdir. Vakıf mallarının satılmaması vakfiye şartlarının yerine getirilmesi vakıf işleri mütevelli heyeti tarafından denetlenir.

 

VakfiyeBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Vakfiye:
Mazbut ve Mülhak Vakıflar ile Cemaat ve Esnaf Vakıflarının malvarlığını, vakıf şartlarını ve vakfedenin isteklerini içeren belgeler.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muhteva: Bir şeyin içindeki, içerik, anlam yükü devam et

  box Cevâz: izin; müsaade; caiz olma devam et

  box İnfaz: Gereğini yapma;yerine getirme; icra etme devam et

  box DYS: Doküman Yönetim Sistemi devam et

  box Mesail: meseleler devam et

  box Nail olmak: erişmek; kavuşmak devam et

  box Münferiden: tek tek; ayrı ayrı; tek başına devam et

  box Muaddün-li-l-istiglâl: kiraya verilmek üzere yapılmış şey; kiralık eşya devam et