Eğitim Siteleri
24 Ekim 2016 Pazartesi

Üretim Fazlası Enerji Nedir? Üretim Fazlası Enerji Hakkında Kısa Bilgi

Üretim Fazlası EnerjiElektrik Terimi Olarak Üretim Fazlası Enerji :
Otoprodükler veya benzeri müşteri (Hem Alıcı-Hem Satıcı) santrallarının iç ihtiyaç ve kendi kuruluş tüketimleri ile Üretim-Tüketimleri kayıpları toplamlarından arta kalan ve üretim kaynaklarının bağlı bulunduğu (sözleşmelerde belirlenen) şebeke kısmına basılabilecek enerjidir. Üretim artığı enerjide denilebilir.

 

Benzer Elektrik Terimleri :