Eğitim Sitesi

Ünsüz Türemesi Nedir? Ünsüz Türemesi Hakkında Kısaca Bilgi

Ünsüz Türemesi Terimi Hakkında Bilgiler

Ünsüz TüremesiTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ünsüz Türemesi:
Kelime ön, iç ve son seslerinde, kelimenin aslında olmayan bir ünsüzün türemesi olayı: elbette>helbette, iğit>yiğit gibi.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Üçüncü Tekil Kişi: Kendisinden sözü edilen kişi. "o" kişisi. devam et

  box Hece: Bir nefes hamlesi içinde çıkan, tek bir ses veya ses grubundan oluşan, yalnız başına kelime olabilen veya kelime oluşumunda görev alabilen ses birliği devam et

  box Belirtisiz Ad Tamlaması: Tamlayanı tamlayan eki (-in/ -nin) almayan ad tamlaması. devam et

  box Belirli Nesne: Cümlede fiili geçişli olan yüklemin belli bir kişiyi veya nesneyi etkilediğini gösteren ve yükleme durumu eki almış olan nesne: Gidenler, arkalarından devam et

  box Mecaz Anlam: Sözcüklerin cümle, dize veya deyim içine girdiklerinde, gerçek anlamlarından tamamen sıyrılarak başka bir sözcük ya da kavram yerine kullanılmasıyla k devam et

  box Açıklayıcı: Kendisinden önce gelen kelime veya kelime gruplarını daha açık ifade etmek ve anlamı güçlendirmek için kullanılan kelimeler veya kelime grupları. devam et

  box Şair: Şiir söyleyen veya yazan kimse. devam et

  box Dönüşlü Fiil: İşi yapan ve yapılan işten etkilenen gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere dönüşlü fiil denir. Dönüşlü fiiller, edilgen fiiller gibi "-l-, ve -n-" ek devam et