Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ünsüz Türemesi Nedir? Ünsüz Türemesi Hakkında Kısaca Bilgi

Ünsüz Türemesi Terimi Hakkında Bilgiler

Ünsüz TüremesiTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ünsüz Türemesi:
Kelime ön, iç ve son seslerinde, kelimenin aslında olmayan bir ünsüzün türemesi olayı: elbette>helbette, iğit>yiğit gibi.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Jargon: Belli ve dar kesim arasında kullanılan yapay dil. devam et

  box Basit Fiil: 1. Yapı ve anlam bakımından daha basit ögelere ayrılamayan, tek veya iki heceli kök durumundaki fiil: at-, aç-, ye-, tut- vb. 2. Yapım eki almadan devam et

  box Dönüşlü Fiil: İşi yapan ve yapılan işten etkilenen gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere dönüşlü fiil denir. Dönüşlü fiiller, edilgen fiiller gibi "-l-, ve -n-" ek devam et

  box Deneme: Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde, özel görüş ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara varmaksızın anlattığı yazılara deneme denir. devam et

  box Yeterlik Fiili: Eylemlerin kök ya da gövdelerine -e (-a) eki, sonra da bil- eylemi getirilerek yapılan birleşik eylemlere yeterlik eylemi diyoruz. Sen neden suçlu devam et

  box Söz Öbeği: Kelime grubu. En az iki sözcükle oluşan grup. devam et

  box Cins Adı: Bir türün tamamını ya da bir tanesini belirten ad. devam et

  box Edilgen Eylem: Gerçek öznesi yerinde olmayan eylem. Türkçede bu eylem - (i) I- bazen de - (i) n- edilgen çatı ekleriyle kurulur. devam et