Eğitim Sitesi

Ünlem Cümlesi Nedir? Ünlem Cümlesi Hakkında Kısaca Bilgi

Ünlem Cümlesi Terimi Hakkında Bilgiler

Ünlem CümlesiTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ünlem Cümlesi:
Korku, acıma, şaşırma, sevinme, kızma gibi ansızın beliren duyguları anlatmaya yarayan cümlelere, anlamları yönünden ünlem cümlesi denir. Örnek :
Ah, elim yandı!
Kapıyı açtım ki bir de ne göreyim!
Oh, okul bitti, rahat bir nefes alalım!
O... kimler gelmiş, kimleri görüyorum!
Elimi cebime attım ki cüzdan yok!

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Redif: Dize sonlarındaki yazılışları ve görevleri aynı olan ek, kelime ya da kelime gruplarına redif denir. devam et

  box Konuşma Dili: Günlük yaşamda kullanılan dil. devam et

  box Sezi: Sezme yeteneği, sezgi. devam et

  box Şahıs Eki: Yüklemde kip ekinden sonra gelip kişi anlamı veren ek. devam et

  box Aruz Ölçüsü: Arap dilinde doğmuş ve Divan Edebiyatı ile şiirimize girmiş olan ve mısralarındaki hecelerin uzunluk ve kısalığına bağlı olarak kullanılan ölçüdür. Ar devam et

  box Kâtip: Sekreter, yazman. devam et

  box Soru Edatı: Soru sormaya yarayan "mi" eki. devam et

  box Belirli Ad Tamlaması: Türkçede ad tamlaması, ilgi durumu eki almış tamlayan görevindeki bir adın, iyelik eki almış tamlanan görevindeki bir adla tek bir kavrama karşılık ol devam et