Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tümen Nedir? Tümen Hakkında Kısaca Bilgi

Tümen Terimi Hakkında Bilgiler

Tümenİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Tümen:
Tugayla kolordu arasında yer alan birlik, fırka.

 

TümenTarih Terimi Olarak Tümen:
Göktürkler'de On bin. Bugün, alayla kolordu arasında yer alan birlik.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Ataşemiliter: Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. devam et

  box Kuvayımürettebe: Ulusal güçler. devam et

  box Misyon: Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul. devam et

  box Parlamento: Başlıca görevi kanun yapma(yasama), devlet bütçesini çıkarma, hükümeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis. devam et

  box Objektif: Nesnel, yansız, tarafsız. devam et

  box Müstenit: Dayanan, yaslanan. devam et

  box Şerait: Şartlar, koşullar. devam et

  box İkmal: Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme. devam et