Eğitim Sitesi

Tevsi Tahkikat Nedir? Tevsi Tahkikat Hakkında Kısaca Bilgi

Tevsi Tahkikat Terimi Hakkında Bilgiler

Tevsi TahkikatHukuk Terimi Olarak Tevsi Tahkikat:
Soruşturmanın genişletilmesi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ariyet: ödünç; eğreti; ödünç sözleşmesi devam et

  box Savcı: Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi. devam et

  box Vekalet Sözleşmesi: Kişinin, bedelli veya bedelsiz olarak, bir işi yürütmeyi veya yerine getirmeyi başkası adına üstlendiği sözleşme. devam et

  box Soruşturma: Suçun işlenmesinden başlayarak yargı verilinceye dek, kolluk, savcı, yargıç yönünden suç ve şüpheli hakkında yapılan inceleme, araştırma ve kanıtların devam et

  box İstiane: Yardım isteme devam et

  box Tahakküm: Hakimiyet ve kontrol altına alma. devam et

  box Davayı Nakzen Görmek: Yargıtay tarafından bozulan bir karar üzerine bozma sebeplerini de göz önünde tutarak davaya yeniden bakmak. devam et

  box Adab: Âdab; Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem. devam et