Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tekke Edebiyatı Nedir? Tekke Edebiyatı Hakkında Kısaca Bilgi

Tekke Edebiyatı Terimi Hakkında Bilgiler

Tekke EdebiyatıEdebiyat Terimi Olarak Tekke Edebiyatı:
Konu, dil yönünden İslam uygarlığının etkilerini taşıyan, tekkelerde gelişen, tasavvuf duygu ve düşüncelerini aşılamak, yaymak amacıyla ortaya konmuş ürünlerin tümü.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Arkaizm: 1- Bir anlatıda dilden kaybolmuş ya da geçerliliğini yitirmiş sözcüklere ya da sözdizimlerine yer verme sanatı. 2- Bir dilin eskimiş sözcüklerini y devam et

  box Tardiye: Muhammesin, beşinci satırı öbürleriyle kafiyeli olmayan türü. devam et

  box Halk Edebiyatı: Halk ozanlarının İslamiyetten önceki göçebe kültür döneminin geleneklerini sürdürüp halkın somut yaşamından yola çıkarak oluşturdukları dilsel ürünler devam et

  box Iraklama: Sözlü ya da yazılı anlatımda konu dışına çıkılarak, konuyla ilgisi bulunmayan sözler söyleme. devam et

  box Belâgat: Düzgün ve yerinde söz söyleme sanatı. Sözün düzgün, açık, anlaşılır, güzel olmasını, söyleme nedeniyle, söylenene göre düzenlenmesini öğreten bir bili devam et

  box Kahraman: Edebiyatta olayların akışını en çok etkileyen ve göze çarpan kişilere verilen ad. devam et

  box Uzun Hece: Arapça ve Farsça'dan dilimize geçen sözcüklerde görülen, her zaman uzun bir sesli ile biten hece. (Hala, fani vb.) devam et

  box Ekspresyonizm (Dışavurumculuk): Empresyonizme tepki olarak doğan edebiyat akımı. devam et