Eğitim Sitesi

Tebarüz Nedir? Tebarüz Hakkında Kısaca Bilgi

Tebarüz Terimi Hakkında Bilgiler

Tebarüzİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Tebarüz:
Belirme, görünme.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Türeli: Güzel. devam et

  box Evsaf: Nitelikler, vasıflar. devam et

  box Sömürgecilik: Sömürge edinme siyaseti. Genel olarak bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması ve devam et

  box Fetva: 1- İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilebilen belge. 2- Eski devam et

  box Şeriye: İslam hukukuyla ilgili. devam et

  box Tümen: Tugayla kolordu arasında yer alan birlik, fırka. devam et

  box Mahkûm: Boyun eğme zorunda olan. Hükümlü, hüküm giymiş. devam et

  box Beis: 1- Engel, uymazlık. 2- Kötülük, zarar. devam et