Eğitim Sitesi

Tatbikat Nedir? Tatbikat Hakkında Kısaca Bilgi

Tatbikat Terimi Hakkında Bilgiler

Tatbikatİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Tatbikat:
Asker birliklerini savaşa hazırlamak amacıyla, arazi üzerinde yapılan geniş ölçüde savaş denemesi, manevra.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Panislamizm: Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket. devam et

  box Mülhem: İçe doğmuş, birinin içine doğmuş, esinlenmiş. devam et

  box Maruz: Bir şeyin etkisinde ya da karşısında olan. devam et

  box Hadim: Hizmet eden, hizmet edici. devam et

  box İnkılâp: 1- Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform. 2- Değişme, bir durumdan başka devam et

  box Kamuoyu: Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı,efkârı umumiye. devam et

  box İkmal: Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme. devam et

  box Basiret: Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, sağgörü, önsezi, vizyon. devam et