Eğitim Sitesi

Tagyir Nedir? Tagyir Hakkında Kısaca Bilgi

Tagyir Terimi Hakkında Bilgiler

TagyirHukuk Terimi Olarak Tagyir:
Bir şeyi değiştirme, başkalaştırma, aslından saptırma.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İmdi: Buna göre; şu halde; o halde devam et

  box Vekaleten Atama: Geçici olarak görevlendirmek. devam et

  box Mutasarrıf: tasarruf eden; sancakların en büyük mülki amiri devam et

  box Evrâk: yapraklar; kağıtlar; arşiv devam et

  box Muvâcehe: yüzleştirme; yüz yüze gelme devam et

  box Cari Fiyat: Bir malın satışında ilan veya fiyat listesi veya etiket ile umuma arz olunan veya ticaret odalarıyla belediyeler ve borsalar gibi salahiyetli yerlerce devam et

  box Abes: Akla ve gerçeğe aykırı; gereksiz; yersiz; boş şey; saçma; anlamsız. devam et

  box İltica hakkı: Sığınma hakkı devam et