Eğitim Sitesi

Stilus Nedir? Stilus Hakkında Kısaca Bilgi

Stilus Terimi Hakkında Bilgiler

StilusBiyoloji Terimi Olarak Stilus:
Boyuncuk. Bir dişi organın ovaryumla stigmasını birleştiren ince uzun kısım.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Somatik Hücre: Üreme için özelleşmiş olan vücut hücrelerinin tümü. devam et

  box Polipeptit: Çok sayıda amino asidin birleşmesiyle oluşan organik molekül. devam et

  box Notokort: Kordalılarda görülen ilk destek organı. Embriyoda ilk bağırsağın üzerinde gelişen, yüksek yapılı hayvanlarda embriyo gelişimi tamamlarken yerini omurg devam et

  box Duyu Siniri: Dış ya da iç reseptör organlardan ya da duyu alıcılarından alınan uyartıları sinir merkezine ileten sinirler. devam et

  box Sentromer: 1-Kromozomlarda kardeş kromotidleri bir arada tutan kısım. 2-Kromozom üzerinde iğ ipliğinin tutunduğu nokta.Kardeş ipliklerin birleştiği bölge. devam et

  box Genom Projesi: İnsanın ya da başka canlıların genomlarının tamamının ya da bir kısmının haritasını ve diziliş biçimlerini saptamayı hedeflemeye yönelik araştırmalar. devam et

  box Glikolipit: Genellikle hücre zarlarında bulunan, lipitlerin şeker moleküllerine kovalent bağlarla bağlanması ile meydana gelen bileşik lipit. devam et

  box Uzun Gün Bitkisi: Bir orman ekosisteminde yüksek boylu ağaçlardır. Işıktan yararlanma süreleri ve şansları daha fazladır. devam et