Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Siyaset Meydanı Nedir? Siyaset Meydanı Hakkında Kısaca Bilgi

Siyaset Meydanı Terimi Hakkında Bilgiler

Siyaset MeydanıTarih Terimi Olarak Siyaset Meydanı:
Ölüm cezalarının uygulandığı yer.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Tüzük: Bir toplumun, bir kurumun ya da bir teşkilâtın (örgütün) uygulayacağı esasları, hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin tümüne verilen ad. Nizamname. devam et

  box İcazet Almak: Osmanlı Devleti'nde Medrese öğrenimini bitirerek diploma almak. devam et

  box Esir Pazarı: İstanbul'da esirlerin (kölelerin) alınıp satıldığı alandır. 1847 yılında Osmanlı Devleti'nde esir ticaretinin bir fermanla yasaklanması üzerine kapa devam et

  box Gazi: İslam inanışına göre din uğruna yapılan kutsal savaşlara (cihat) katılanlara verilen addır. devam et

  box Angarya: Bir kimseye veya bir tupluluğa zorLa, ücret vermeden yaptırılan iş. devam et

  box Dinar: Emeviler döneminde bastırılan altın para. devam et

  box Medeni Hukuk: Kişiler arasındaki hukuksal ilişkileri düzenleyen özel hukuk dalıdır. Çoğu kez özel hukukla eş anlamlı olarak kullanılır. Dar anlamıyla, aileye, mi devam et

  box Buyruk: İslamiyet'ten önce Orta Asya Türk devletlerinde bakan görevini yerine getiren devlet görevlisidir. devam et