Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sınırlayıcı bileşen Nedir? Sınırlayıcı bileşen Hakkında Kısaca Bilgi

Sınırlayıcı bileşen Terimi Hakkında Bilgiler

Sınırlayıcı bileşenKimya Terimi Olarak Sınırlayıcı bileşen:
Belli bir reaksiyon için, ürünün teorik verimini kontrol eden reaktant.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Çözücü Ekstraksiyonu: Farklı çözücülerdeki çözünürlüğün farklı olmasından yararlanarak bir karışımın bileşenlerini ayırma prosesi. devam et

  box Sabunlaşma: Yağların bazlarla etkileşmesi olayı. Ürünleri gliserin ve sabun olan tepkime. devam et

  box Periyodik Cetvel: Artan atom numarasına göre sıralandığında benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip elementlerin dikey sıralar oluşturacak şekilde sıralanmış hâli devam et

  box Aktifleşme Enerjisi: Tepkimenin oluşabilmesi için gerekli olan minimum enerji. devam et

  box İşlevsel grup: Molekülün kimyasal tepkimeye katılan kısmı. devam et

  box Alkol: Bir alkil grubuna bir hidroksil (-OH) grubu bağlanmasıyla oluşan bileşiklere alkol denir. devam et

  box Nükleon: 1-Proton ve nötron gibi atom çekirdeğini oluşturan temel parçacıklar. 2-Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü protonlarla yüksüz nötronların ge devam et

  box Çözünürlük: 1-Belirli bir sıcaklıkta sabit hacimdeki bir çözücüde doymuş bir çözelti elde etmek için çözünen maddenin miktarı. 2-Belirli sıcaklık ve basınçta 1 devam et