Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Serasker Nedir? Serasker Hakkında Kısaca Bilgi

Serasker Terimi Hakkında Bilgiler

SeraskerOsmanlıca Terimi Olarak Serasker:
1- Padişah ve sadrazam sefere çıkmadığı zaman ordunun başında seferi yöneten vezire verilen ünvan. / 1826 yılında yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra kurulan Asakiri Mansurei Muhammediye ordusunun kumandanı.

2- Veziriazam göreviyle yükümlü olmayan ve Osmanlı ordusunun komutanlığını yapan vezirin unvanı, Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu komutanı.

 

SeraskerTarih Terimi Olarak Serasker:
Osmanlı İmparatorluğu'nda, sadrazamlık görevi bulunmaksızın ordunun komutanlığını yapan vezirlere verilen san. Daha sonra Harbiye Nazırı (Milli Savunma Bakanı) denildi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Acemilik: Sarayın bir kısım yüksek memuriyetlerine tayin olunanlara, levazım bedeli olarak, verilen para hakkında kullanılan tabirdi. Bugün de, mesleklerinin ic devam et

  box Ganimet: Savaşta düşmanlardan alınan her türlü eşya ve gereç. devam et

  box Meşkhane: Osmanlı Devleti'nde müzik öğretilen kurum. devam et

  box Mevlevihane: Mevlevilik tarikatına bağlı olanların, tarikat kurallarına göre toplandıkları ve içinde özel odaları ve tören yerleri bulunan bina. devam et

  box Mütareke: Ateşkes, karşılıklı olarak silah bırakılması. devam et

  box Liberalizm: Serbestlik, özgürlük ve serbestliği esas olan siyasi ve ekonomik düzen. devam et

  box Arâzi-i mîrîye: Mîrî yani devlete ait topraklar, arazi-i emiriyye devam et

  box İstikraz: Ödünç alma. devam et