Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Serasker Nedir? Serasker Hakkında Kısaca Bilgi

Serasker Terimi Hakkında Bilgiler

SeraskerOsmanlıca Terimi Olarak Serasker:
1- Padişah ve sadrazam sefere çıkmadığı zaman ordunun başında seferi yöneten vezire verilen ünvan. / 1826 yılında yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra kurulan Asakiri Mansurei Muhammediye ordusunun kumandanı.

2- Veziriazam göreviyle yükümlü olmayan ve Osmanlı ordusunun komutanlığını yapan vezirin unvanı, Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu komutanı.

 

SeraskerTarih Terimi Olarak Serasker:
Osmanlı İmparatorluğu'nda, sadrazamlık görevi bulunmaksızın ordunun komutanlığını yapan vezirlere verilen san. Daha sonra Harbiye Nazırı (Milli Savunma Bakanı) denildi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box İmarethane: Fakirlere ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu. devam et

  box Hanedan: Soylu ve büyük aile. devam et

  box Ulema: Bilginler, din alimleri. devam et

  box Çeşnigir: Darphane-i Amire 'de (darphane) çalışan ve basılan gümüş ve altın paraların ayarını kontrol eden kişi. devam et

  box Baruthane Nazırı: Barut imalatı ile uğraşan baruthane nezaretinin yöneticisi. devam et

  box Serdar: Ordu kumandanı. devam et

  box Bac: Osmanlılarda pazarda alınıp satılan maldan alınan vergi. Bu işe bakana "Bac Emini" denirdi. devam et

  box Avarız: Olağanüstü durumlarda halktan alınan vergi. devam et