Eğitim Sitesi

Rıdvân Nedir? Rıdvân Hakkında Kısaca Bilgi

Rıdvân Terimi Hakkında Bilgiler

RıdvânDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Rıdvân:
Cennette görevli meleklerin başı.

 

  Benzer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri:

  box Raûf: Fazlasıyla merhametli, şefkatli, acıyan, esirgeyen. devam et

  box Salih: 1-Yarar, elverişli, doğru, erdemli, iyi yararlı. 2-Dinin öğütlerine uygun harekette bulunan. devam et

  box Ulema: Bilginler, din bilginleri. devam et

  box Revatip: Revâtib sünnetler, düzenli olarak kılınan sünnetler demektir. Bunlar, Hz. Peygamber'in sünnetine uyularak vakit namazlarından önce veya sonra yahut ki devam et

  box Ahit: 1- Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant. 2- Söz verme, anlaşma, yemin. devam et

  box Bağışlamak: 1- Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek. 2- Bir mal veya hakkı karşılık beklemeden birine vermek. devam et

  box Kavme: Rükudan doğrulduktan sonra secdeye gitmeden önce bekleyiştir. devam et

  box Dergâh: 1. Kapı, eşik, sığınılacak yer, makam, tekke, zaviye, hankâh. 2. Bir tarikat şeyhi ile o tarikata mensup dervişlerin toplanıp ibadet yaptıkları ve devam et