Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Rehin Hakkı Nedir? Rehin Hakkı Hakkında Kısaca Bilgi

Rehin Hakkı Terimi Hakkında Bilgiler

Rehin HakkıHukuk Terimi Olarak Rehin Hakkı:
Bir alacağın yerine getirilmemesi durumunda, hak sahibine, belli bir malı sattırma yetkisi veren hak.

 

Rehin HakkıEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Rehin Hakkı:
Bir borca karşılık bir malın teminat gösterilmesidir. Başka bir ifadeyle; borcun ödenmemesi halinde alacaklıya rehin konusu olan şeyi, icra kanalıyla sattırıp, satış bedeli üzerinden alacağını alma hakkı veren sınırlı bir ayni haktır. Gayrimenkul rehininin; İpotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi şeklinde üç türü vardır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mefruğunbih: devir konusu şey devam et

  box Tağyir: başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme devam et

  box Arâzi-i Öşriye: ürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi. devam et

  box Menba': kaynaklar; çıkış yeri devam et

  box Akidîn: sözleşenler; sözleşme yapanlar devam et

  box Bâ'de'l-istirdad: geri aldıktan sonra devam et

  box İntac: Sonuç verme; nitelendirilme; sonuçlandırılma; bitirme devam et

  box Uyrukluk: Şahısları veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağdır. devam et