Eğitim Sitesi

Rehin Hakkı Nedir? Rehin Hakkı Hakkında Kısaca Bilgi

Rehin Hakkı Terimi Hakkında Bilgiler

Rehin HakkıHukuk Terimi Olarak Rehin Hakkı:
Bir alacağın yerine getirilmemesi durumunda, hak sahibine, belli bir malı sattırma yetkisi veren hak.

 

Rehin HakkıEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Rehin Hakkı:
Bir borca karşılık bir malın teminat gösterilmesidir. Başka bir ifadeyle; borcun ödenmemesi halinde alacaklıya rehin konusu olan şeyi, icra kanalıyla sattırıp, satış bedeli üzerinden alacağını alma hakkı veren sınırlı bir ayni haktır. Gayrimenkul rehininin; İpotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi şeklinde üç türü vardır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Uhde: görev; birinin yapmakla yükümlü olduğu iş; bir işin yapılacağına söz verme devam et

  box Kalbetme: değiştirme; çevirme devam et

  box Avârız: kazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller devam et

  box Bâ'de'l-isticar: kira sözleşmesinden sonra devam et

  box Matlab: talep olunan; istenen şey devam et

  box Adüvv: Düşman, hasım devam et

  box Teselsül: Zincirleme ; birden fazla kimsenin bir borçtan veya suçtan dolayı sorumlu olması. devam et

  box Muadil: denk; eşit devam et