Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Rehin Hakkı Nedir? Rehin Hakkı Hakkında Kısaca Bilgi

Rehin Hakkı Terimi Hakkında Bilgiler

Rehin HakkıHukuk Terimi Olarak Rehin Hakkı:
Bir alacağın yerine getirilmemesi durumunda, hak sahibine, belli bir malı sattırma yetkisi veren hak.

 

Rehin HakkıEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Rehin Hakkı:
Bir borca karşılık bir malın teminat gösterilmesidir. Başka bir ifadeyle; borcun ödenmemesi halinde alacaklıya rehin konusu olan şeyi, icra kanalıyla sattırıp, satış bedeli üzerinden alacağını alma hakkı veren sınırlı bir ayni haktır. Gayrimenkul rehininin; İpotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi şeklinde üç türü vardır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Taht: alt; aşağı devam et

  box Şamil: İçine alan; kapsayan; çevreleyen devam et

  box Defter-hâne: taşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt devam et

  box Bî-ma'nâ: manasız; anlamsız devam et

  box Kişisel haklar: kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yö devam et

  box DYS: Doküman Yönetim Sistemi devam et

  box Avdet: dönüş; geri gelme; dönme devam et

  box Rehnedilen: İpotekli, İpotekli mal. devam et