Eğitim Sitesi

Rehin Hakkı Nedir? Rehin Hakkı Hakkında Kısaca Bilgi

Rehin Hakkı Terimi Hakkında Bilgiler

Rehin HakkıHukuk Terimi Olarak Rehin Hakkı:
Bir alacağın yerine getirilmemesi durumunda, hak sahibine, belli bir malı sattırma yetkisi veren hak.

 

Rehin HakkıEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Rehin Hakkı:
Bir borca karşılık bir malın teminat gösterilmesidir. Başka bir ifadeyle; borcun ödenmemesi halinde alacaklıya rehin konusu olan şeyi, icra kanalıyla sattırıp, satış bedeli üzerinden alacağını alma hakkı veren sınırlı bir ayni haktır. Gayrimenkul rehininin; İpotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi şeklinde üç türü vardır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Fırka: Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri, insan kalabalığı grubu; parti devam et

  box 1982 Anayasasının Genel Özellikleri: Genel nitelikte değil daha ayrıntılı hazırlanmıştır. Bu açıdan her iki anayasada kazuist sistemle hazırlanmıştır. Bunun sebebi ise her iki anayasanın devam et

  box Mahfuz: saklı; gizli devam et

  box Defaât: kereler; kezler; yollar devam et

  box Maarif: Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi. meharet. üstadlık. hüner. devam et

  box İkamet etme: Bir yerde yerleşme iradesi ve niyetiyle oturma. devam et

  box Def-i mefasid: Zararı yok etmek devam et

  box Muvâcehe: yüzleştirme; yüz yüze gelme devam et