Eğitim Sitesi

Rehin Hakkı Nedir? Rehin Hakkı Hakkında Kısaca Bilgi

Rehin Hakkı Terimi Hakkında Bilgiler

Rehin HakkıHukuk Terimi Olarak Rehin Hakkı:
Bir alacağın yerine getirilmemesi durumunda, hak sahibine, belli bir malı sattırma yetkisi veren hak.

 

Rehin HakkıEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Rehin Hakkı:
Bir borca karşılık bir malın teminat gösterilmesidir. Başka bir ifadeyle; borcun ödenmemesi halinde alacaklıya rehin konusu olan şeyi, icra kanalıyla sattırıp, satış bedeli üzerinden alacağını alma hakkı veren sınırlı bir ayni haktır. Gayrimenkul rehininin; İpotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi şeklinde üç türü vardır.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Hitâm: son; bitim; tükenme; nihayet devam et

  box Cüzzi: Düşük bir miktar devam et

  box Tevarüs: bir kimseden miras kalma; mirasa konma; kalıtım yoluyla birinden diğerine geçme devam et

  box Bilâtefrik: tefrik etmeksizin; ayırmaksızın devam et

  box Tescil: Resmi kütük veya defterlere bir konunun (hakkın) yazılması, kayıt düşülmesi. devam et

  box Gayrikanuni: Yasa dışı, gayriyasal devam et

  box Vergide adalet ilkesi: herkesin mali gücüne göre vergiye tabi tutulmasıdır devam et

  box Ale-l-umûm: genel olarak; umumi bir biçimde; bütün devam et