Eğitim Sitesi

Referans Süresi Nedir? Referans Süresi Hakkında Kısaca Bilgi

Referans Süresi Terimi Hakkında Bilgiler

Referans SüresiElektrik Terimi Olarak Referans Süresi:
Değerlendirmede esas alınan toplam süredir; emreamadelik (sa+dk) ile işletme dışı kalma (sa+dk) süreleri toplamıdır.

 

  Benzer Elektrik Terimleri:

  box Debi: Birim zamanda belirli bir kesitten boşalan su miktarıdır. devam et

  box Çift Baralı Sistem: İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir. devam et

  box Yük Faktörü: Belirli bir periyottaki (yıl, ay, gün) tüketimin, aynı periyottaki sürekli kullanımın karşılığı maksimumu yansıtan tüketime ya da diğer uygun bir tale devam et

  box Şebeke İç Tüketimi: Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektrik enerjisi tüketimidir. devam et

  box Müşteri: Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enerjisinin son kullanıcıları. devam et

  box Üretici: Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi. devam et

  box Nihai Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için satın alan tüketici. devam et

  box Yararlı Potansiyel Enerji: Belirli bir ülkede ya da bölgede, belirli bir dönem (genellikle bir yıl) boyunca (pompaj olmadan) sağlanabilen maksimum hidro-elektrik enerjisidir. devam et