Eğitim Sitesi

Özel hukuk Nedir? Özel hukuk Hakkında Kısaca Bilgi

Özel hukuk Terimi Hakkında Bilgiler

Özel hukukHukuk Terimi Olarak Özel hukuk:
Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muvafık: Uygun; yerinde devam et

  box Malen Sorumlu(luk): Cezai yönden değil malvarlığı ile sorumlu(luk). devam et

  box Şufa: Önalım; öncelikli alım devam et

  box İntikal: Geçme; geçirim; nakil; birinden diğerine geçme; yer değiştirme; el değiştirme bir mal üzerindeki tasarruf hakkının kanun ile belli kimselere geçmesi devam et

  box Konsinyasyon: mal satışları bazı hallerde doğrudan doğruya yapılmaz. Bir kişi aracılığıyla olur. Mal aracının deposuna, bir banka deposuna, umumi mağazalara veya gü devam et

  box Resim: Devlet daire ve kurumlarında görülen hizmet ve yapılan giderlerin karşılığı olarak, sadece o işle ilgisi bulun devam et

  box Mahkumunbih: hüküm konusu devam et

  box Mütehammil: tahammüllü; dayanıklı devam et