Eğitim Sitesi

Örnekseme Nedir? Örnekseme Hakkında Kısaca Bilgi

Örnekseme Terimi Hakkında Bilgiler

ÖrneksemeEdebiyat Terimi Olarak Örnekseme:
Dilde yeni bir sözcük yaratmada tutulan yol.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Dörtleme: Halk edebiyatımızda dört dizelik kıtalardan meydana gelen nazım şekillerinin genel adı. devam et

  box Taç Beyti: Kasidede şairin adının geçtiği beyit. devam et

  box Mütekerrir: Murabba, muhammes, müseddes gibi nazım şekillerinde bendlerin sonlarında tekrarlanan mısra veya beyitler. devam et

  box Kavuştak: Şarkı ve türkülerde tekrarlanan dize, nakarat. devam et

  box Varsağı: Bre, Hey gibi ifadeleri içeren, beste ile söylenen âşık edebiyatı nazım şekli. devam et

  box Nasihatname: Din, ahlak ve sosyal bakımdan öğütler vererek telkinlerde bulunan eser. devam et

  box Türk Edebiyatı: İlk çağlardan itibaren Türk diliyle yaratılmış sözlü ve yazılı tüm ürünlerin genel adı. devam et

  box Tiyatro: İnsan hayatına ilişkin bir konuyu, bir olayı kurmaca olarak sahnede gösterme, canlandırma ilkesine dayalı sanat dalı. Oyunların oynandığı yer anlamına devam et