Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir? Ölünceye Kadar bakma akdi Hakkında Kısaca Bilgi

Ölünceye Kadar bakma akdi Terimi Hakkında Bilgiler

Ölünceye Kadar bakma akdiHukuk Terimi Olarak Ölünceye Kadar bakma akdi:
Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım malları öbürküne geçirme (intikal ettirme) borcu altına girdiği sözleşme.

 

Ölünceye Kadar Bakma AkdiEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Ölünceye Kadar Bakma Akdi:
Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt etmesidir. Ölünceye kadar bakma akdi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet şeklinde yapılabilir.

Su, gaz, elektrik ve bunun gibi mecralar: Su, gaz, elektrik ve benzerlerinin mecraları (akımları) için irtifak hakkı tesis edilebilir. Kanun "ve benzerleri" demekle bu mecraların (akımlıkların) su, gaz ve elektrik ile sınırlı olmadığını ifade etmek istemiştir. Teknolojik gelişmenin getirdiği akımlıklar ile zamanla ortaya çıkacak tel, boru ve benzeri araçlarla arazi üzerinden veya altından geçirilecek nesneler için mecra (akımlık) irtifakı kurulabilir. Bu mecralar açıkta ise tapu siciline kaydı şart değildir. Ancak talep edilirse kaydolunur. Yeraltından geçiyorsa tapuya kaydı ayni hak olarak tesisi için şarttır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Uhdesinde: üzerinde; sorumluluğunda devam et

  box Davayı Nakzen İade Etmek: Bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü veren mahkemeye geri göndermek. devam et

  box Mehil: süre; önel devam et

  box Yargı Denetimi: Yargı düzeninin sağlanması amacıyla yargı kurulları veya organları tarafından gerçekleştirilen denetim. devam et

  box Sinkâf: Erkeklik organı ve ilgili sövgülerin tümünün kısaltılmış biçimi. devam et

  box Farz: zorunlu; baş koşul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma devam et

  box Cemiyet: Toplum; topluluk; dernek. devam et

  box Taraf teşkili: Taraf oluşturma. Davanın taraflarından biri olabilme yeteneği. Uluslararası ihtilaflarda müzakerenin taraflarından birisi olma durumu. devam et