Eğitim Sitesi

Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir? Ölünceye Kadar bakma akdi Hakkında Kısaca Bilgi

Ölünceye Kadar bakma akdi Terimi Hakkında Bilgiler

Ölünceye Kadar bakma akdiHukuk Terimi Olarak Ölünceye Kadar bakma akdi:
Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım malları öbürküne geçirme (intikal ettirme) borcu altına girdiği sözleşme.

 

Ölünceye Kadar Bakma AkdiEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Ölünceye Kadar Bakma Akdi:
Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt etmesidir. Ölünceye kadar bakma akdi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet şeklinde yapılabilir.

Su, gaz, elektrik ve bunun gibi mecralar: Su, gaz, elektrik ve benzerlerinin mecraları (akımları) için irtifak hakkı tesis edilebilir. Kanun "ve benzerleri" demekle bu mecraların (akımlıkların) su, gaz ve elektrik ile sınırlı olmadığını ifade etmek istemiştir. Teknolojik gelişmenin getirdiği akımlıklar ile zamanla ortaya çıkacak tel, boru ve benzeri araçlarla arazi üzerinden veya altından geçirilecek nesneler için mecra (akımlık) irtifakı kurulabilir. Bu mecralar açıkta ise tapu siciline kaydı şart değildir. Ancak talep edilirse kaydolunur. Yeraltından geçiyorsa tapuya kaydı ayni hak olarak tesisi için şarttır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bey'i: satım; satma; satış; satılma; devam et

  box Yazı İşleri: Mahkemenin yazı işlerini yürüten birim. devam et

  box Abideler ve asar-ı atika: Anıt ve abideler devam et

  box Hacet: gerek; gereklilik devam et

  box Küşade: açma; işletmeye açmak devam et

  box Örf: gelenek; insanların iyi ve yararlı saydıkları olumlu adetler devam et

  box Tenvîrât: aydınlatma; ışıklandırma devam et

  box İhdas: Ortaya çıkarma; kurma; bir şeyi ilk kez ortaya koyma devam et