Eğitim Sitesi

Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir? Ölünceye Kadar bakma akdi Hakkında Kısaca Bilgi

Ölünceye Kadar bakma akdi Terimi Hakkında Bilgiler

Ölünceye Kadar bakma akdiHukuk Terimi Olarak Ölünceye Kadar bakma akdi:
Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım malları öbürküne geçirme (intikal ettirme) borcu altına girdiği sözleşme.

 

Ölünceye Kadar Bakma AkdiEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Ölünceye Kadar Bakma Akdi:
Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt etmesidir. Ölünceye kadar bakma akdi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet şeklinde yapılabilir.

Su, gaz, elektrik ve bunun gibi mecralar: Su, gaz, elektrik ve benzerlerinin mecraları (akımları) için irtifak hakkı tesis edilebilir. Kanun "ve benzerleri" demekle bu mecraların (akımlıkların) su, gaz ve elektrik ile sınırlı olmadığını ifade etmek istemiştir. Teknolojik gelişmenin getirdiği akımlıklar ile zamanla ortaya çıkacak tel, boru ve benzeri araçlarla arazi üzerinden veya altından geçirilecek nesneler için mecra (akımlık) irtifakı kurulabilir. Bu mecralar açıkta ise tapu siciline kaydı şart değildir. Ancak talep edilirse kaydolunur. Yeraltından geçiyorsa tapuya kaydı ayni hak olarak tesisi için şarttır.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box İradi Şekil: Kanunun şekle bağlanmadığı bir sözleşmenin, taraflarca, belli bir şekle uyularak yapılmasının kararlaştırılması. devam et

  box Ağır Ceza: On yıldan yukarı olan hapis cezaları. devam et

  box Adli Yargı: Adalet mahkemeleri tarafından yürütülmekte olan yargısal faaliyetler. devam et

  box Gaip: 1- Görünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişi. 2- Yokluğu farz edilen kişi, bulunduğ devam et

  box İştirâ: Alım hakkı; satın alma hakkı; hak sahibine istediği zamanda bir şeyin malikinden, o şeyin mülkiyetinin kendisine kararlaştırılan bedel karşılığında de devam et

  box Velayet Hakkı: Ergin olmayan çocuklar üzerinde ana ve babaya tanınmış olan mutlak hak. devam et

  box Halefiyet: Ardıl, yerine geçme, yerine geçen. devam et

  box Tekit: Üsteleme. devam et