Eğitim Sitesi

OBEB Nedir? OBEB Hakkında Kısaca Bilgi

OBEB Terimi Hakkında Bilgiler

OBEBMatematik-Geometri Terimi Olarak OBEB:
Sıfırdan farklı, en az iki sayıyı bölebilen en büyük sayı.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box İstatistik: 1- Gözlem ve araştırmalar sonucu düzenli olarak elde edilen bilgilerin sayılarla veya şekillerle ifade edilmesine denir. 2- Bir sonuç çıkarmak için devam et

  box Dik Vektörler: Başlangıç noktaları aynı olan ve aralarındaki açı 90° olan vektörler. devam et

  box Dekar(dönüm): 1000² (metre kare) değerinde yüzey ölçü birimi. devam et

  box Eğim: 1- Bir doğruda y koordinatındaki uzunluk değişiminin x koordinatındaki uzunluk değişimine oranı. 2- Analitik düzlemde bir doğrunun x ekseni ile yap devam et

  box Başlangıç Noktası (Orijin): Koordinat eksenlerinin kesiştikleri nokta. devam et

  box Çelişki: Doğruluk değeri daima yanlış (0) olan bileşik önerme. devam et

  box Aralarında Asal Polinom: P(x) ve Q(x) polinomlarının her ikisini de bölen (sabit olmayan) bir polinomun olmaması hali. devam et

  box Karakteristik: Bir sayının onluk logaritmasının tam kısmı. devam et