Eğitim Sitesi

Nüfus Azalması Nedir? Nüfus Azalması Hakkında Kısaca Bilgi

Nüfus Azalması Terimi Hakkında Bilgiler

Nüfus AzalmasıCoğrafya Terimi Olarak Nüfus Azalması:
Ölümlerin doğumlardan çok olması, kamusal kararlarla başka yerlere nüfus gönderilmesi ya da kendiliğinden göçler gibi nedenlerle bir ülke nüfusunun sayısal olarak azalması.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Atmosfer: Dünya'yı çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin alt sınırı, kara ve deniz yüzeyleriyle çakışır. Üst sınırını ise yerçekiminin etkisi devam et

  box Değişim Derecesi: Isı, basınç, yoğunluk, nem gibi çevreyi etkileyen bir niceliğin değerindeki değişme. devam et

  box Karstik Göller: Eriyebilen kayaçların bulunduğu yerlerde oluşan göllerdir. devam et

  box Ekolojik Konum: Bir türün yaşamını sürdürmesi için gerekli tüm koşulları sağlayan ekolojik yaşama ortamı. devam et

  box Yeniay: Ay'ın dünyadan görülen yüzünün tümüyle karanlık olması. devam et

  box Hidrografya Haritaları: Bir bölgenin su potansiyeli (akarsular, göller, yeraltı suları, kaynaklar) hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla akarsuların dren devam et

  box Dalga Simülasyonu: Deniz tabanında oluşabilecek yükselme ve alçalmaların oluşturacağı su dalgalarını zamana bağlı olarak simüle etmek için geliştirilen model. devam et

  box Asimilasyon: Farklı kültürlerin başka bir kültür içinde eritilmesi. devam et