Eğitim Sitesi

Nidâ Nedir? Nidâ Hakkında Kısaca Bilgi

Nidâ Terimi Hakkında Bilgiler

NidâHukuk Terimi Olarak Nidâ:
çağırma; bağırma; ünlem

 

NidaEdebiyat Terimi Olarak Nida:
Divan edebiyatımızda bir sanat türü. Şairin korku, sevinç, şaşkınlık, acı, ızdırap, öfke gibi pekiştirilmiş, duygu ve düşüncelerini okuyucuya hissettirebilecek şekilde işlemesi. Çokluk "ey!, hey!, vay!" gibi ünlemlerle seslenilir. Tekrîr ve teşhis sanatlarıyla birlikte kullanılır. Örnek:

Ey mi'delerin zehr-i tekazası önünde
Her zilleti bel'eyleyen efvâf kadide;
Ey fazl-ı tabiatle en âmâde ve mün'im
Bir fıtrata makrûn iken aç, âtıl ve âkim
Her ni'meti, her fazlı, hep esbâb-ı rehâyı
Gökten dilenen züll-ı tevekkül ki...

Mürâyî

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Urup: arşının sekizde biri devam et

  box İhticaca Salih Olmak: Yazılı bir belegenin delil olabilme gücüne sahip olması devam et

  box Arsa: Belediye sınırları içinde, belediye tarafından parsellenerek üzerine inşaat yapmak için ayrılan arazi parçası. devam et

  box Pedersahi: Ataerkil devam et

  box Hacizvaaz: El koyma devam et

  box Beyanname: Bir makama veya kamuoyuna yapılan açıklama belgesi. devam et

  box Deyn: borç devam et

  box Zuhulen: Sehven, yanlışlıkla, hata sonucu devam et