Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Nidâ Nedir? Nidâ Hakkında Kısaca Bilgi

Nidâ Terimi Hakkında Bilgiler

NidâHukuk Terimi Olarak Nidâ:
çağırma; bağırma; ünlem

 

NidaEdebiyat Terimi Olarak Nida:
Divan edebiyatımızda bir sanat türü. Şairin korku, sevinç, şaşkınlık, acı, ızdırap, öfke gibi pekiştirilmiş, duygu ve düşüncelerini okuyucuya hissettirebilecek şekilde işlemesi. Çokluk "ey!, hey!, vay!" gibi ünlemlerle seslenilir. Tekrîr ve teşhis sanatlarıyla birlikte kullanılır. Örnek:

Ey mi'delerin zehr-i tekazası önünde
Her zilleti bel'eyleyen efvâf kadide;
Ey fazl-ı tabiatle en âmâde ve mün'im
Bir fıtrata makrûn iken aç, âtıl ve âkim
Her ni'meti, her fazlı, hep esbâb-ı rehâyı
Gökten dilenen züll-ı tevekkül ki...

Mürâyî

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Yasa Teklifi: Meclis üyelerinin meclise sunmak üzere hazırladıkları kanun örneği, yasa önerisi, yasa önerisi, kanun teklifi. devam et

  box Düplik Dilekçesi: Davalının davacının replik dilekçesine verdiği cevap. devam et

  box İstidlâl: Bir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama devam et

  box Sarfiyat: harcamalar; giderler devam et

  box Mafevk: üst devam et

  box Fuzûlî işgal: bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek devam et

  box Suçtan Zarar Gören: Mağdur. devam et

  box Niza: ihtilaf; çekişme; uyuşmazlık devam et