Eğitim Sitesi

Nidâ Nedir? Nidâ Hakkında Kısaca Bilgi

Nidâ Terimi Hakkında Bilgiler

NidâHukuk Terimi Olarak Nidâ:
çağırma; bağırma; ünlem

 

NidaEdebiyat Terimi Olarak Nida:
Divan edebiyatımızda bir sanat türü. Şairin korku, sevinç, şaşkınlık, acı, ızdırap, öfke gibi pekiştirilmiş, duygu ve düşüncelerini okuyucuya hissettirebilecek şekilde işlemesi. Çokluk "ey!, hey!, vay!" gibi ünlemlerle seslenilir. Tekrîr ve teşhis sanatlarıyla birlikte kullanılır. Örnek:

Ey mi'delerin zehr-i tekazası önünde
Her zilleti bel'eyleyen efvâf kadide;
Ey fazl-ı tabiatle en âmâde ve mün'im
Bir fıtrata makrûn iken aç, âtıl ve âkim
Her ni'meti, her fazlı, hep esbâb-ı rehâyı
Gökten dilenen züll-ı tevekkül ki...

Mürâyî

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Ordino: 1-Bir poliçenin arkasına yazılan havale emri, 2- Tüccarın malını gümrükten çekebilmesi için vapur kumpanyasından yük konşimentosuna karşılık veril devam et

  box Meblâğ: para tutarı; akçe devam et

  box Avârız: kazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller devam et

  box Kanaatbahş: inandırıcı devam et

  box Şifahî beyan: Sözlü açıklama devam et

  box Halef: Bir makamda, görevde sonra gelen kişi devam et

  box Muahhar: sonraya bırakılmış; tehir edilmiş; sonraki devam et

  box Tahakkuk: Gerçekleşme, meydana gelme, bir şeyin doğruluğunun ortaya çıkması. devam et