Eğitim Sitesi

Nidâ Nedir? Nidâ Hakkında Kısaca Bilgi

Nidâ Terimi Hakkında Bilgiler

NidâHukuk Terimi Olarak Nidâ:
çağırma; bağırma; ünlem

 

NidaEdebiyat Terimi Olarak Nida:
Divan edebiyatımızda bir sanat türü. Şairin korku, sevinç, şaşkınlık, acı, ızdırap, öfke gibi pekiştirilmiş, duygu ve düşüncelerini okuyucuya hissettirebilecek şekilde işlemesi. Çokluk "ey!, hey!, vay!" gibi ünlemlerle seslenilir. Tekrîr ve teşhis sanatlarıyla birlikte kullanılır. Örnek:

Ey mi'delerin zehr-i tekazası önünde
Her zilleti bel'eyleyen efvâf kadide;
Ey fazl-ı tabiatle en âmâde ve mün'im
Bir fıtrata makrûn iken aç, âtıl ve âkim
Her ni'meti, her fazlı, hep esbâb-ı rehâyı
Gökten dilenen züll-ı tevekkül ki...

Mürâyî

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İç Tüzük: Bir kuruluş, meclis, kurum vb.nin iç işlerini düzenleyen tüzük, dahili nizamname devam et

  box Ehil: ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip devam et

  box Müddei aleyh: davalı; hakkında dava açılan kişi devam et

  box Asliye Ceza Mahkemesi: Sulh Ceza Mahkemesi ile ağır ceza mahkemesinin görev alanları dışında kalan bütün ceza yargılaması işlerine bakan mahkemedir. Bu mahkemelerde savcı bu devam et

  box Atî: gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal devam et

  box Savcılık: Devlet adına kamu davasını açan makamdır. devam et

  box Muhkem kaziye: kesin hüküm devam et

  box Gayrisahih Nesep: Evlilik dışı doğan çocuk. devam et