Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Nidâ Nedir? Nidâ Hakkında Kısaca Bilgi

Nidâ Terimi Hakkında Bilgiler

NidâHukuk Terimi Olarak Nidâ:
çağırma; bağırma; ünlem

 

NidaEdebiyat Terimi Olarak Nida:
Divan edebiyatımızda bir sanat türü. Şairin korku, sevinç, şaşkınlık, acı, ızdırap, öfke gibi pekiştirilmiş, duygu ve düşüncelerini okuyucuya hissettirebilecek şekilde işlemesi. Çokluk "ey!, hey!, vay!" gibi ünlemlerle seslenilir. Tekrîr ve teşhis sanatlarıyla birlikte kullanılır. Örnek:

Ey mi'delerin zehr-i tekazası önünde
Her zilleti bel'eyleyen efvâf kadide;
Ey fazl-ı tabiatle en âmâde ve mün'im
Bir fıtrata makrûn iken aç, âtıl ve âkim
Her ni'meti, her fazlı, hep esbâb-ı rehâyı
Gökten dilenen züll-ı tevekkül ki...

Mürâyî

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Nukud: nakitler; paralar devam et

  box Mecra: bir işin gidiş, oluş yolu; akarsu yatağı; su yolu devam et

  box Bağımsız bölüm: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümleri. devam et

  box Hak Düşürücü Süre: Var olan bir hakkın kullanılmaması halinde belirli bir süre sonunda bu kullanım hakkını düşüren süre. devam et

  box Kanun sözcüsü: savcı devam et

  box Kambiyo Senetleri: Poliçe, çek ve bonodan ibarettir. devam et

  box Mütebaki: geriye kalan; artan devam et

  box İsnad: Bir şeyi veya bir işi, birisi için yaptı diyebilme; bir şeye dayandırma; yükleme devam et