Eğitim Sitesi

Nef'î Nedir? Nef'î Hakkında Kısaca Bilgi

Nef'î Terimi Hakkında Bilgiler

Nef'îHukuk Terimi Olarak Nef'î:
çıkar ile ilgili; faydacı

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kazaî içtihatler: Mahkemelerde vermiş oldukları kararlarda bir sorunun çözümlenmesiyle ilgili olarak kabul edilmiş olan ilkelerdir. devam et

  box Has: sıkıştırmadan bir yerin içine alma; hareketten menetme; etrafını çevirme; vakfetme devam et

  box İştirâ: Alım hakkı; satın alma hakkı; hak sahibine istediği zamanda bir şeyin malikinden, o şeyin mülkiyetinin kendisine kararlaştırılan bedel karşılığında de devam et

  box Yasama Gücü: Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma, yasa koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisi, yasama hakkı, teşrii kuvvet, teşri kuvveti. devam et

  box Teselsül: Zincirleme ; birden fazla kimsenin bir borçtan veya suçtan dolayı sorumlu olması. devam et

  box Sabıka: Geçmişte işlenmiş, mahkemece ispatlanıp cezalandırılmış olan suç. devam et

  box Kanun Tasarısı: Bakanlar kurulunun hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu kanun projeleri. devam et

  box Mütesarlülfesat: çabuk bozulan devam et