Eğitim Sitesi

Nef'î Nedir? Nef'î Hakkında Kısaca Bilgi

Nef'î Terimi Hakkında Bilgiler

Nef'îHukuk Terimi Olarak Nef'î:
çıkar ile ilgili; faydacı

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tebligat: Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi. devam et

  box İstinâbe: 1- Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkemece ifadesinin alınması. 2- Mahkeme mahal devam et

  box Muhteva: Bir şeyin içindeki, içerik, anlam yükü devam et

  box İstinkâf: Çekimser kalma; çekinme; geri durma; sakınma devam et

  box Veçhile: (bu) yönden; böylece; uyarınca devam et

  box Vuzuh: Açıklık devam et

  box Terettüp etmek: düşmek; doğmak; ait olmak; sırası gelmek; gerektirmek devam et

  box Mütemekkin: Yerleşen, ikamet eden, sakin olan devam et